Zapraszamy do diagnozy potrzeb w projekcie "Najpierw mieszkanie"

Dodano: 2019-12-13

Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska rozpoczęły prace nad diagnozą potrzeb pod kątem realizacji programów Najpierw mieszkanie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Pierwszym etapem diagnozy jest określenie skali zapotrzebowania na pracę metodą Najpierw mieszkanie. Narzędziem badania jest FISZKA do diagnozy NM adresowana do pracowników instytucji pomocowych. 
 

Fiszka to ankieta skierowana do pracowników organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych działających w obszarze zdrowia psychicznego i/lub bezdomności, którzy wśród swoich klientów, podopiecznych, pacjentów spotykają osoby doświadczających bezdomności od co najmniej 3 lat oraz co do których istnieją podejrzenia o występowaniu zaburzeń psychicznych lub uzależnień (lub są one stwierdzone).

Jeśli wśród ludzi na rzecz których pracujesz, którym pomagasz lub których leczysz są osoby w sytuacji opisanej wyżej, prosimy o zapoznanie się z Fiszką i jej wypełnienie. Fiszkę można pobrać i wydrukować w formacie pdf (załącznik), pobrać i wypełnić w MS Word lub wypełnić w elektronicznym formularzu google forms: https://forms.gle/st96VeGtkwiykZAf8

Prosimy o przesłanie wypełnionych FISZEK do nas:

    FISZKI papierowe na adres: Najpierw mieszkanie, Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
    FISZKI w MS word/elektroniczne, skany itd: http://najpierwmieszkanie@cofund.org.pl
    FISZKI wypełnione w Google Form dostaniemy automatycznie

Fiszki przesłane do 10 stycznia 2020 r. zostaną uwzględnione w pierwszym etapie diagnozy i pierwszej fazie rekrutacji do programu.

______________

Metoda Najpierw mieszkanie została stworzona przede wszystkim z myślą o osobach z doświadczeniem kryzysu psychicznego i długotrwałej bezdomności. Są to osoby wykluczone wśród wykluczonych. Ich stan zdrowia uniemożliwia im spełnienie warunków stawianych przez istniejące instytucje pomocowe, nawet te nastawione na wsparcie osób w kryzysie bezdomności. Niestety nie dysponujemy danymi o liczbie osób znajdujących się w takiej sytuacji w Warszawie ani w Polsce, co jest barierą dla sensownego zaplanowania skutecznej pomocy np. liczby miejsc w programach Najpierw mieszkanie czy liczby programów w kraju. Według badań prowadzonych poza Polską osoby w takiej sytuacji stanowią niewielki odsetek, od 5% do 10% całej grupy ludzi w kryzysie bezdomności korzystających z pomocy z tego tytułu.

Bardzo liczymy na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu wspólnie urealnimy diagnozę potrzeb na wsparcie metodą Najpierw mieszkanie.