Zapraszamy na debatę online - Senior dziś i jutro

Dodano: 2021-03-09

Nasilający się z roku na rok w Polsce proces starzenia się społeczeństwa, to ogromne wyzwanie dla rządu, samorządów oraz organizacji pozarządowych. O skali zjawiska najlepiej świadczą dane GUS: dziś seniorzy stanowią ok. 25% ogółu społeczeństwa, a już w 2050 ten odsetek wzrośnie aż do 40% !!! (13,7 mln mieszkańców).

Już w najbliższy czwartek zapraszamy na debatę, podczas której nasi eksperci podejmą m.in. następujące zagadnienia:
- Inicjatywy senioralne na Mazowszu - przykłady i dobre praktyki przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz samorządy dla seniorów;
- Założenia polityki senioralnej Województwa Mazowieckiego;
- Działania na rzecz seniorów podejmowane przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej;
- Starzejące się społeczeństwo z perspektywy samorządu lokalnego;
- Założenia i plany na przyszłość w zakresie rozwoju działań na rzecz seniorów.

  • "Senior dziś i jutro" - debata ONLINE
  • czwartek, 11.03.2021r. o godz. 10:00
  • bezpłatna rejestracja  https://tiny.pl/r4223