Zapraszamy na konferencję „Detonator społeczny vol. 3”

Dodano: 2016-11-04

Operatorzy projektu FIO-Mazowsze Lokalnie zapraszają do udziału w spotkaniu podsumowującym trzyletnią realizację działań na rzecz wsparcia inicjatyw oddolnych oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim.

Wydarzenie zatytułowane „Detonator Społeczny 2016” odbędzie się 7 listopada 2016 roku (poniedziałek), w godzinach 15:30-19:00 w Warszawiehttp://mazowszelokalnie.pl/detonator-spoleczny-2016

PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA POPRZEZ REJESTRACJĘ ZA POMOCĄ FORMULARZA.

Jak wykorzystać olbrzymie kamienie w Wólce Kamiennej, z których największy waży 100 ton do integracji mieszkańców i edukacji najmłodszych? Ile kwiatów magnolii są w stanie posadzić mieszkańcy Wołomina aby świętować 100 lecie nadania praw miejskich? Czego potrzebują nowe stowarzyszenia i fundacje aby się rozwijać i pracować na rzecz dobra wspólnego? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi padną podczas spotkania zatytułowanego „Detonator społecznych 20016”. Spotkanie będzie okazją do podsumowania 3 lat unikatowego programu realizowanego przy wsparciu programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

"Uruchamiając program mikrodotacji, chcieliśmy wesprzeć tych, którzy są najbliżej lokalnych społeczności i ich potrzeb. Zależy nam na tym, aby pieniądze w rzeczywisty sposób przyczyniały się do zmiany społecznej a także do rozwoju samych organizacji. Dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to nam się udało" – mówi Jacek Ostrowski z Fundacji Fundusz Współpracy.

Dzieli ich niejedno – działają w różnych obszarach życia społecznego, pochodzą z miast, miasteczek albo wsi, stoją na czele młodych organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, są wśród nich zarówno lokalni liderzy, jak i zwykli mieszkańcy, świadomi rodzice, seniorzy, amatorzy fotografii i rękodzieła, czy młodzież. Łączy ich jeszcze więcej – to ludzie, którzy aktywnie działają na rzecz swoich społeczności, wyzwalają społeczną energię. Tacy są beneficjenci programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie“, którzy jako uczestnicy i goście specjalni wezmą udział w konferencji  „Detonator społeczny“, podsumowującej  trzy lata realizacji Programu.

"Od pewnego czasu obserwujemy zjawisko gwałtownego wzrostu liczby inicjatyw grup nieformalnych i oddolnych ruchów społecznych" – mówi Daniel Prędkopowicz koordynator programu. "W czasie dyskusji będziemy szukać potwierdzenia dla tezy, że mikrodotacje zmieniają społeczność i pozwalają rozpocząć trwałą zmianę społeczną, że pozwalają wydobyć potencjał lokalny" – dodaje.

W programie podsumowania, prezentacje wybranych projektów, dyskusja panelowa oraz turniej wiedzy o projekcie na wesoło z udziałem wszystkich uczestników spotkania.

Poniżej prezentujemy program wydarzenia oraz krótkie podsumowanie rezultatów projektu.

Program FIO-Mazowsze Lokalnie to regionalny program wsparcia dla lokalnych społeczności i młodych organizacji pozarządowych. Jego celem było zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Adresowany był szczególnie do środowisk lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Realizując projekt, od czerwca 2014 do listopada 2016 roku, przeprowadziliśmy trzy konkursy, w których możliwe było otrzymanie mikrodotacji w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. złotych. Ze wsparcia skorzystać mogły grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego, działające nie dłużej niż 18 miesięcy.
Wśród ponad 500 realizatorów dofinansowanych działań można wymienić harcerzy, przedstawicielki kół wiejskich, entuzjastów jeździectwa konnego, smakoszy regionalnych potraw, świadomych rodziców, amatorów fotografii i rękodzieła, aktywnych seniorów i wielu innych.

Ważną grupą naszych beneficjentów były młode stowarzyszenia, fundacje i kluby, które dopiero rozpoczęły swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności. 

W ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie wspierane były trzy typy działań:

  • projekty które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego,
  • projekty przyczyniające się do rozwoju instytucjonalnego młodych organizacji pozarządowych,
  • wsparcie dla grup samopomocowych.

W ramach Programu m.in.
- dofinansowano 496 projektów, realizowanych społecznie przez blisko 8.000 osób,
- łącznie we wszystkich oferowanych działaniach udział wzięło 150.000 osób,
- wartość przekazanych mikrodotacji przekroczyła 2,1 mln złotych
- projekty realizowane były na terenie 42 powiatów w województwie mazowieckim,
- powstała sieć Ambasadorów FIO, która łączy 35 lokalnych liderów zaangażowanych w działania na rzecz społeczności lokalnych,
- zaangażowano do współpracy 4.500 partnerów (organizacje, samorządy, szkoły, media, biznes)
- Przeprowadzono 19 webinariów, 18 seminariów oraz 160 godzin konsultacji specjalistycznych, podczas których ponad 1.500 przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych liderów wzbogacało wiedzę o zagadnienia z aktywności lokalnej.

Więcej w publikacji oraz na stronie www.mazowszelokalnie.pl.