Zaproszenie do udziału w spotkaniu sieciującym dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich

Dodano: 2018-03-15

W związku z realizacją projektu partnerskiego "Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej" realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu) oraz Fundacja Fundusz Współpracy mamy zaszczyt po raz kolejny zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim branżowym / tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.
Branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich odbędzie się w dniach 10 i 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie, Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5.

Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu.

Serdecznie Zapraszamy!