Zespół ESQA podsumowuje projekt w Tallinie

Dodano: 2016-06-27

W dniach 16-17 czerwca odbyło się w Tallinie ostatnie spotkanie partnerskie projektu ESQA. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie i przygotowanie się do złożenia raportu końcowego. Z relacji partnerów wynika, że projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem grup docelowych, szczególnie w Polsce, Słowenii i Estonii.

Potwierdziły to pełne sale podczas wydarzeń upowszechniających zorganizowanych w tych krajach, a także odpowiedzi i komentarze w ankietach ewaluacyjnych. W ostatnich miesiącach trwania projektu partnerzy skupią się na działaniach promocyjnych m.in. przygotowany będzie film promujący projekt i ideę zapewniania jakości w szkołach zawodowych, a także newsletter w jęz. angielskim dystrybuowany wśród europejskich sieci i instytucji. Trwają także prace nad tłumaczeniami przykładów dobrych praktyk na języki narodowe partnerów, aby ułatwić szkołom w krajach partnerskich szerszą możliwość korzystania z katalogu.