Zespołowo i konkretnie – mOWES w 2021 roku

Dodano: 2022-01-11

30 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, 16 wizyt studyjnych, 60 szkoleń dla organizacji pozarządowych, kilkadziesiąt inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, nowe przedsiębiorstwa społeczne – to wymierne efekty działalności Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) Fundacji Fundusz Współpracy w 2021 roku. Ale liczby to nie wszystko. Jaki był dla nas miniony rok? Zobaczcie sami!

Po pierwsze - nowe miejsca pracy

- Jeśli mielibyśmy wskazać jeden – kluczowy wskaźnik rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej – to z pewnością będą to nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych - mówi Justyna Jakubiak, kierownik mOWES. - Zatrudnienie osoby wykluczonej - często ciężko doświadczonej przez życie - to odważna, odpowiedzialna i nierzadko trudna decyzja. Zwłaszcza, jeśli przedsiębiorstwo społeczne dopiero startuje i zaczyna zaznaczać swoją obecność na rynku - dodaje. 

Nasz zespół w każdym z 3 subregionów - ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim - wspiera przyszłych i obecnych przedsiębiorców społecznych w tym procesie, oferując wsparcie animacyjne, doradcze oraz finansowe. W 2021 roku przekazaliśmy blisko pół miliona złotych (485 tys. zł) dotacji na stworzenie 30 stanowisk pracy. Przedsiębiorcy Społeczni, którzy podjęli decyzję o zatrudnieniu osób wykluczonych, mogli także liczyć na wsparcie pomostowe (bieżąca działalność, np. ZUS, najem lokalu, media, czynsz), na które przeznaczyliśmy z kolei 310 tys zł oraz wsparcie specjalistów m.in. z zakresu księgowości, prawa pracy, czy marketingu. Mamy nadzieję, że to wsparcie pozwoli Przedsiębiorcom Społecznym na rozwój - a w dłuższej perspektywie - także na zatrudnianie kolejnych, wykluczonych osób. 

Nowo powołana Fundacja Krok w Przyszłość z Pułtuska podpisuje umowę dotacyjną na stworzenie 4 miejsc pracy w towarzystwie Doroty Macioch - Kowalskiej 


Po drugie - inspirujące wizyty studyjne, szkolenia “szyte na miarę”

Podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa społecznego i stworzenie nowych miejsc pracy to efekt końcowy złożonego procesu. Droga ta zaczyna się często od poszukiwania inspiracji, pomysłów, a także co naturalne - podglądania jak to robią inni. - Można to robić ogólnodostępnymi metodami np. przeszukując zasoby Internetu, szukając wzmianek w TV czy lokalnej prasie, ale można również skorzystać z bardziej praktycznej metody i wziąć udział w ciekawej i inspirującej wizycie studyjnej - tłumaczy Agnieszka Sekulska, animatorka mOWES. - To nam daje okazję do tego, by na własne oczy zobaczyć jak funkcjonuje dana organizacja, poznać sposób jej działania, motywacje oraz uzyskać wiele praktycznych wskazówek z “pierwszej ręki”- dodaje. 

 

Animatorzy mOWES w 2021 roku zorganizowali łącznie 16 wizyt studyjnych, w których wzięło udział ok. 300 uczestników. Zainteresowani mieli okazję zobaczyć z bliska jak funkcjonuje m.in.  Centrum Aktywnego Seniora w Płońsku,  Sklep Charytatywny Filantrop w Ciechanowie, w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska” z Kamionki, koło Nidzicy czy w “Zagurzańskich Dziedzinach” – lokalnej marce turystycznej, łączącej Beskid Wyspowy i Gorce.

Jednym z najważniejszych narzędzi wsparcia klientów mOWES są także szkolenia. – Na bieżąco badamy potrzeby lokalnych społeczności, dzięki czemu przygotowana oferta jest „uszyta na miarę” i cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników – wskazuje z kolei Łukasz Wachowski, animator mOWES

Działając w ten sposób, w 2021 roku zorganizowaliśmy łącznie 60 szkoleń (w tym szkoleń zawodowych) dla przedstawicieli lokalnych podmiotów ekonomii społecznej.


Wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Społecznym “Garncarska Wioska”

 

Po trzecie: mikrogranty i bony rozwojowe

Nowa strona internetowa, zakup gadżetów promocyjnych, spot promocyjny czy nieszablonowa kampania reklamowa – m. in. na te działania klienci mOWES mogą przeznaczyć 3000 zł w ramach jednorazowego bonu marketingowego. W 2021 roku przekazaliśmy 21 takich bonów - a drugie tyle grantów na rozwój organizacji, mOWES przekazał również 7 grantów na inicjatywę na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Jedną z inicjatyw, z której jesteśmy szczególnie dumni jest Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu (DES) - wydarzenie, które już na stałe wpisało się w krajobraz miejskich wydarzeń kulturalnych. Ubiegłoroczna - 3 już edycja DES - gościła prelegentów oraz mieszkańców w malowniczej, przeszklonej antresoli w Kamienicy Deskurów. Cel: zaangażować kolejne, nowe osoby i środowiska w przedsiębiorczość społeczną. Starali się to zrobić m.in: Majka Lipiak, prezeska zarządu Fundacji Leżęi Pracuję - pierwszej agencji marketingowej, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową, Jakub Kamiński z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, czy Prezydent Starachowic Marek Materek, który nie tylko aktywnie współpracuje ze starachowickimi przedsiębiorstwami społecznymi, ale także inicjuje powstawanie kolejnych. Mieszkańcy mieli także okazję wziąć w jednym z dwóch, równoległych paneli dyskusyjnych: o tym jak organizacja może przekonać samorząd do współpracy oraz o wymiernych korzyściach, jakie samorządom przynosi współpraca z podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej. Więcej o wydarzeniu można dowiedzieć się m.in. w relacji Radia Radom - partnera medialnego imprezy:
https://radioplus.com.pl/radom/57984-za-nami-dzien-ekonomii-spolecznej


Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu. Fot. Wojciech Jabłoński

I wreszcie po czwarte - animacja!

- Nowe miejsca pracy, przedsiębiorstwa społeczne, granty - to nie jedyny efekt działania  mOWES - zauważa Daniel Prędkopowicz, z Fundacji Fundusz Współpracy. - Dzięki pracy całego zespołu, powstało wiele innych, ciekawych inicjatyw, m.in. klaster na rzecz rozwoju ekonomii społecznej ZORIENTOWANI, skupiający 13 przedsiębiorstw społecznych z Radomia, działania sieciujące - m.in. Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Sypniewo, Lokalne Grupy Działania z całego Mazowsza, czy “kurpiowskie sieciowanie” organizacji promujących kurpiowskie dziedzictwo regionalne - dodaje.

Jakie mamy plany na 2022?

W nowy rok 2022 wchodzimy z entuzjazmem i dużym rozpędem. Możemy już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że w ostatnich dniach grudnia  podpisaliśmy trzy nowe umowy na kontynuację projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej”, a więc mOWES ma zapewnione finansowanie do końca 2023 roku! O szczegółach i planach działań poinformujemy Was już niebawem.

Życzymy Wam wszelkiej pomyślności w Nowym, 2022 roku.