Podnoszenie kompetencji kadr OWES (Makroregion IV)

Finished

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją OIC Poland realizują 3 letni projekt (zaplanowany do marca 2023) dotyczący podnoszenia kompetencji kadr OWES.

W obecnej edycji pokrywa on zasięgiem Makroregion IV, czyli:

  • województwo pomorskie
  • województwo warmińsko-mazurskie
  • województwo zachodniopomorskie

 

Projekt zakłada 3 główne etapy realizacji:

  • Diagnoza potrzeb oraz przygotowanie programów szkoleń
  • Cykle szkoleniowe
  • Doradztwo w formie mentoringu

Zakres zadań

W ramach podziału zadań w projekcie, FFW jest odpowiedzialna za realizację komponentu diagnostycznego - tj. analiza potrzeb / budowanie programów szkoleniowych. Za przeprowadzenie szkoleń (planowany start w połowie września 2020) odpowiada Partner - Fundacja OIC Poland.

Okres realizacji Projektu: 01.04.2020 r. – 31.03.2023 r.

People within this project

Marzena Lisiecka - Pożoga

Główna specjalistka

Monika Laskowska-Jakimiec

Główna specjalistka

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Arkadiusz Ochocki

Member of the Board

Tomasz Jegier

President of the Board