Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Ongoing

Zespół ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy od 2018 r. ściśle współpracuje z pracownikami Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nasze doświadczenie opiera się w głównej mierze na realizacji kontroli, audytów i weryfikacji wniosków o płatność.

Przez lata wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy oceny i kontroli wewnętrznej pozwalające na prowadzenie efektywnych działań. 

W tym czasie w ramach przetargów realizowaliśmy szereg umów, które prezentujemy poniżej:

Umowy z BGK

Tu prezentujemy umowy, na podstawie których współpracujemy z BGK

Umowa realizowana w okresie 16.09.2020 - 31.12.2022 r.

W dniu 16.09.2020 r. konsorcjum Fundacja Fundusz Współpracy i Cofund Sp. z o.o. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  poddziałania 3.2.2 pod nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne”. Kontrole będą prowadzone w trakcie realizacji projektów oraz w okresie trwałości projektów.

Umowa będzie realizowana w latach 2020-2022, kontrolą zostanie objętych co najmniej 100 projektów z całej Polski.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Więcej informacji pod adresem: http://www.bgk.pl/

Umowa realizowana w okresie 26.07.2018 r. - 31.12.2019 r.

Konsorcjum Cofund Sp. z o.o. i Fundacji Fundusz Współpracy w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), zrealizowało usługę w zakresie wizyt monitorujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Umowa w ww. zakresie obowiązywała od 26.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

W terminie realizacji kontaktu  zrealizowano 77 wizyt monitorujących na terenie całej Polski. Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach umowy były przedsiębiorstwa.


Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie.
W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.
Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

  


Więcej informacji pod adresem: http://www.bgk.pl/

News within this project

People within this project

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Michał Ludwiczak

Kierownik

 

Iwona Królikowska

Główna specjalistka

Jarosław Janiak

Główny specjalista

Małgorzata Kowalczyk

Ekspert zewnętrzny

Marzena Banasiak - Bogucka

Główna Specjalistka