Profil osobowy

Edyta Oželis (Jaczewska)

Edyta Oželis (Jaczewska)

Specjalistka
Projekty Mazowsze Lokalnie i Śląska Przestrzeń Innowacji

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyła szkolenie i staż z zakresu zarządzania projektem unijnym.

Posiada doświadczenie w edukacji. Pracowała jako trener i animator zajęć z matematyki i fizyki. Prowadziła kursy przygotowujące do testu predyspozycji językowych. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi oraz młodzieżą. 

Interesuje się grami planszowymi, literaturą popularnonaukową i pływaniem.