Przedsiębiorczość

Fundacja, od początku swojego istnienia wspierała przedsiębiorczość zarówno finansując instytucje otoczenia biznesu jak i same przedsiębiorstwa. W ostatnich latach, wysiłki Fundacji skupiają się przede wszystkim na wzmacnianiu postaw przedsiębiorczych, jak również na tworzeniu nowych firm poprzez programy doradcze i dotacyjne.

Cele

Cele Fundacji realizowane są poprzez działania stymulujące tworzenie miejsc pracy - firm zarówno w obszarze ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne), jak i firm jednoosobowych, szczególnie w wąskich specjalizacjach odbiorców - np. osób 50+.

Fundacja przez 25 lat funkcjonowania zebrała ogromne doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami oferując programy outplacement’owe, w tym możliwość zakładania dotowanych przedsiębiorstw przez pracowników zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem.

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Daniel Prędkopowicz

Zastępca Dyrektora
Biuro Zarządzania Projektami
Kierownik Działu Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Izabela Kowalska

Koordynatorka projektu
Dział Projektów Edukacyjnych

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Iwona Królikowska

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Ogłoszenia

2016-08-18