Przedsiębiorczość

Wspieramy przedsiębiorczość, wzmacniając zarówno instytucje otoczenia biznesu jak i przedsiębiorstwa prywatne. Chcemy rozwijać postawy przedsiębiorcze i tworzyć sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm w Polsce. 

Działania te mają na celu tworzenie miejsc pracy, zarówno w obszarze przedsiębiorczości społecznej, jak i w środowisku startupów.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Projekty: Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Marcel Samecki

Kierownik

Ogłoszenia

2016-08-18