Przedsiębiorczość

Wspieramy przedsiębiorczość, wzmacniając zarówno instytucje otoczenia biznesu jak i przedsiębiorstwa prywatne. Chcemy rozwijać postawy przedsiębiorcze i tworzyć sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm w Polsce. 

Działania te mają na celu tworzenie miejsc pracy, zarówno w obszarze przedsiębiorczości społecznej, jak i w środowisku startupów.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Michał (Mykhailo) Khaletskyi

Menedżer Operacyjny

Ogłoszenia

2016-08-18