Równość szans

Równość w domu. Równość w biznesie, w dostępie do edukacji i w życiu społecznym. To wyzwania, którymi zajmujemy się od kilkunastu lat. Odzwierciedleniem tego są projekty pośwęcone tematyce równościowej w obszarze edukacyjnym, kulturowym, ekonomicznym i społecznym. 

Doświadczenie

W ramach kilku programów realizowane były m.in. takie działania, jak budowa sieci trenerów gender mainstreaming, przygotowanie modułów szkoleniowych dot. wdrażania zasady równości płci w projektach finansowanych ze środków UE oraz szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Zakończony został projekt Równość w biznesie, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie w fazę realizacji wszedł projekt Najpierw mieszkanie, którego celem jest skuteczne przeciwdziałanie nierównościom społecznym i problemowi chronicznej bezdomności.

Osoby związane z tym obszarem

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka projektu
Projekt Najpierw mieszkanie
 

Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek, Premia Społeczna

 


 

Agnieszka Luck

Kierowniczka projektów
Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia