Równość szans

Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekty poświęcone tematyce równościowej od 2005 r.

W ramach kilku programów realizowane były m.in. takie działania, jak budowa sieci trenerów gender mainstreaming, przygotowanie modułów szkoleniowych z zakresu wdrażania zasady równości płci w projektach finansowanych ze środków UE oraz szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Obecnie realizowany projekt (Równość.info) powstał na bazie wypracowanego doświadczenia i jest efektem systematycznie prowadzonych działań́ w tym zakresie.

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka
Dział Równości Szans
 

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Ogłoszenia