Społeczeństwo obywatelskie

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacja projektów mobilizujących społeczności lokalne - to bardzo istotny obszar działalności Fundacji. 

Przez 30 lat działalności FFW zrealizowała szereg programów wspierających takie inicjatywy, dzięki którym współpraca na linii administracja publiczna / przedstawiciele biznesu / organizacje pozarządowe / samorządy terytorialne - była możliwa.

Geneza

Program Inicjatyw Lokalnych, finansowany z funduszu PHARE, pozwolił na stworzenie i wdrożenie licznych strategii rozwoju lokalnego, które pobudziły gospodarkę i spowodowały wzrost zatrudnienia. Program Dialog Społeczny wspierał rozwój organizacji pozarządowych, a także społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki realizacji m.in. tych programów, FFW dysponuje ugruntowanym doświadczeniem oraz zapleczem w postaci współpracowników i ekspertów z dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie kreowania i wdrażania polityk lokalnych w obszarach: zatrudnienia, aktywizacji, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.

W ostatnich latach najważniejszą inicjatywą wspierającą Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego jest realizowany wraz z parnterami projekt Mazowsze Lokalnie, finansowany z różnych źródeł, m.in. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Osoby związane z tym obszarem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Katarzyna Trzaska

Kierowniczka

Projekt Śląska Przestrzeń Innowacji

Edyta Oželis (Jaczewska)

Specjalistka
Projekty Mazowsze Lokalnie i Śląska Przestrzeń Innowacji

Marcel Samecki

Kierownik zespołu

Sylwia Krzyżanowska

Specjalistka
Projekty Mazowsze Lokalnie i  Śląska Przestrzeń Innowacji

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia

2018-03-22