Społeczeństwo obywatelskie

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacja projektów mobilizujących społeczności lokalne.

Bardzo istotnym obszarem działalności Fundacji Fundusz Współpracy są projekty mające na celu aktywizację obywateli na wielu poziomach. Przez ponad 20 lat działalności FFW zrealizowała szereg programów wspierających inicjatywy, dzięki którym współpraca na linii administracja publiczna – przedstawiciele biznesu – organizacje pozarządowe – samorządy terytorialne była możliwa.

Geneza

Program Inicjatyw Lokalnych, finansowany z funduszu PHARE, pozwolił na stworzenie i wdrożenie licznych strategii rozwoju lokalnego, które pobudziły gospodarkę i spowodowały wzrost zatrudnienia. Program Dialog Społeczny wspierał rozwój organizacji pozarządowych, a także społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki realizacji m.in. tych programów, FFW dysponuje ugruntowanym doświadczeniem oraz zapleczem w postaci współpracowników i ekspertów z dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie kreowania i wdrażania polityk lokalnych w obszarach: zatrudnienia, aktywizacji, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Paula Koziak

Biuro Zarządzania Projektami

Edyta Jaczewska

Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Sylwia Krzyżanowska

Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia

2018-03-22