Współpraca międzynarodowa

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest to program powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 r., którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską, takimi jak m.in. realizowane przez nas: Phare czy Transition Facility (Środki Przejściowe).

Informacje dodatkowe

Twinning to przede wszystkim partnerska współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów dawcy i biorcy pomocy. Współpraca ta polega na przekazywaniu krajowi biorcy pomocy, doświadczeń kraju dawcy, związanych z implementacją prawa UE, a także pozwala ona nawiązać długotrwałe kontakty między partnerami współpracy.

W realizacji projektów bliźniaczych mogą brać udział jednostki administracji publicznej oraz podmioty posiadające status tzw. Mandated Body. My ten status posiadamy.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Izabella Nowakowska

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej

Tadeusz Kozek

Prezes Zarządu
Dyrektor Biura Funduszy Pomocowych

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Krystyna Bidwell - Porębska

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Elżbieta Potrzebowska

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Adam Palczewski

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Natalia Bednarczyk - Jama

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Renata Rozwadowska - Kozioł

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenia