Współpraca międzynarodowa

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest to program powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 r., którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską, takimi jak m.in. realizowane przez nas: Phare czy Transition Facility (Środki Przejściowe).

Informacje dodatkowe

Twinning to przede wszystkim partnerska współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów dawcy i biorcy pomocy. Współpraca ta polega na przekazywaniu krajowi biorcy pomocy, doświadczeń kraju dawcy, związanych z implementacją prawa UE, a także pozwala ona nawiązać długotrwałe kontakty między partnerami współpracy.

W realizacji projektów bliźniaczych mogą brać udział jednostki administracji publicznej oraz podmioty posiadające status tzw. Mandated Body. My ten status posiadamy.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Izabella Nowakowska

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej

Tadeusz Kozek

Prezes Zarządu
 

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Krystyna Bidwell - Porębska

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Elżbieta Potrzebowska

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Adam Palczewski

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Ogłoszenia