Współpraca międzynarodowa

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest to program powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 r., którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską, takimi jak m.in. realizowane przez nas: Phare czy Transition Facility (Środki Przejściowe).

Informacje dodatkowe

Twinning to przede wszystkim partnerska współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów dawcy i biorcy pomocy. Współpraca ta polega na przekazywaniu krajowi biorcy pomocy, doświadczeń kraju dawcy, związanych z implementacją prawa UE, a także pozwala ona nawiązać długotrwałe kontakty między partnerami współpracy.

W realizacji projektów bliźniaczych mogą brać udział jednostki administracji publicznej oraz podmioty posiadające status tzw. Mandated Body. My ten status posiadamy.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Agnieszka Luck

Kierowniczka projektów
Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Ogłoszenia