Fundacja poszukuje trenerów

Ważne do: 2019-01-17
Dodano: 2019-01-09

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu "Ścieżki współpracy" poszukuje wykonawcy poniższej usługi:

Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów i szkoleń dla uczestników projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, umowa nr POWR.04.03.00-00-0096/17-00 – zwana dalej: usługą lub usługami lub zleceniem.

Pełna TREŚĆ ZAMÓWIENIA oraz zasady aplikowania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności, pod tym LINKIEM

Opis przedmiotu zamówienia/ zakres usługi:

1) Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów i szkoleń dla uczestników projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, umowa nr POWR.04.03.00-00-0096/17-00 – zzwana dalej: usługą lub usługami lub zleceniem

2) W skład usługi wchodzi:

a. poprowadzenie części warsztatowej spotkań informacyjnych (3-godzinnych) oraz warsztatów animacyjnych (6-godzinnych) dla zainteresowanych udziałem w projekcie, na podstawie programu i materiałów przygotowanych przez Zamawiającego,
b. przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowego programu szkoleń i materiałów dla uczestników oraz poprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu z zakresu realizacji projektów międzynarodowych, nawiązywania partnerstw międzynarodowych oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań społecznych (8-godzinnych),

3) Łączna liczba godzin szkoleniowych trenera-szkoleniowca (Wykonawcy) do zrealizowania w ramach projektu to:

ad a. 270h (30 x 3h i 30 x 6h)
ad b. 80h (10 x 8h)

Zamawiający, po dokonaniu wyboru Wykonawców, dopuszcza możliwość podziału liczby godzin między kilku wykonawców po przeprowadzeniu negocjacji z wybranymi Wykonawcami w tym zakresie wskazanym w pkt 4) poniżej.

4) Po wyborze Wykonawcy (Wykonawców), Wykonawca (Wykonawcy) zobowiązuje/zobowiązują się do współpracy z Zamawiającym w kwestii dopracowania ostatecznego programu szkoleń (uzgadnianie szczegółów i metodologii).

Kod/y i nazwa CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe, kod CPV: 80000000-4

Pełna TREŚĆ ZAMÓWIENIA oraz zasady aplikowania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności, pod tym LINKIEM