Organizacja 22 spotkań w 11 województwach w ramach projektu „Ścieżki współpracy”

Ważne do: 2019-04-23
Dodano: 2019-04-15

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu "Ścieżki współpracy" poszukuje wykonawcy poniższego zlecenia:

Celem zamówienia jest organizacja 22 spotkań (po dwa w każdej miejscowości: Poznań, Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Łódź, Lublin, Kielce, Kraków, Rzeszów, Katowice, Opole) w ramach projektu "Ścieżki współpracy" (wynajem sal i catering) - „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” projekt realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pełna TREŚĆ ZAMÓWIENIA oraz zasady aplikowania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności, pod tym  LINKIEM 

Przedmiot zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji 22 spotkań w 11 miastach wojewódzkich dla uczestników projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”:

a.     11 regionalnych spotkań animacyjnych – 30 uczestników, 4h 

b.    11 warsztatów animacyjnych – 15 uczestników, 6h

 

Województwo

Spotkanie regionalne

Warsztaty animacyjne

Poznań

7.05.

8.05

Szczecin

9.05

10.05

Zielona Góra

21.05

22.05

Wrocław

23.05

24.05

Łódź

29.05

30.05

Lublin

4.06

5.06

Kielce

6.06

7.06

Kraków

11.06

12.06

Rzeszów

13.06

14.06

Katowice

27.06

28.06

Opole

1.02

2.07

2.     W skład  usługi wchodzą:

a.     Usługa wyżywienia oraz zapewnienia tzw. serwisu kawowego w trakcie 22 spotkań. Usługa obejmuje każdorazowo zapewnienie:

·   serwisu kawowego dla każdego z uczestników regionalnych spotkań informacyjnych (30 os. x 11 spotkań)

·   serwisu kawowego oraz 1 zestawu obiadowego dla każdego z uczestników warsztatów animacyjnych (15 os. x 11 spotkań)

W skład serwisu kawowego wchodzić będą: kawa, herbata, napoje (min. woda), ciastka/ciasta. W skład zestawu obiadowego wchodzić będzie: zupa, drugie danie, napoje. W ofercie powinno znajdować się danie wegetariańskie. Obiad może mieć formę bufetu szwedzkiego. Do oferty należy dołączyć 2-3 przykładowe menu dla każdego z posiłków na dany dzień.

b.    Wynajęcie sali konferencyjnej/szkoleniowej: 

·   1 sala dla 30 osób dla każdego z regionalnych spotkań informacyjnych 

·   1 sala dla 15 osób dla każdych warsztatów animacyjnych 

Wymagania wobec obu sal: sala widna (światło dzienne), możliwość ustawienia teatralnego i stołów do pracy w 2-4 małych grupach zadaniowych, wyposażenie sali w 1 komputer, 1 ekran, 1 rzutnik, 1 flipchart (z papierem i flamastrami kolorowymi), dostęp do Internetu.

 

Kod/y i nazwa CPVUsługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, kod CPV: 55000000-0.

 

Pełna TREŚĆ ZAMÓWIENIA oraz zasady aplikowania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności, pod tym  LINKIEM