Szukamy Eksperta - Opiekuna/Ekspertki - Opiekunki partnerstw samorządowych

Ważne do: 2023-07-27
Dodano: 2023-07-12

Fundacja Fundusz Współpracy wraz ze Związkiem Miast Polskich realizuje projekt CWD 2023 (Centrum Wsparcia Doradczego 2023), którego celem jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych, w tym przede wszystkim poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych. W związku z tym poszukujemy osób, które zechcą zaangażować się we wsparcie partnerstw samorządowych, które pomiędzy lipcem a grudniem 2023 roku, wraz z zewnętrznymi ekspertami, pracować będą nad rozwijaniem potencjału instytucjonalnego, budowaniu trwałej współpracy oraz przygotowaniem dokumentacji (wniosków aplikacyjnych) w ramach projektów przeznaczonych do dofinansowania z funduszy UE.

W związku z powyższym poszukujemy osoby, która dołączy do zespołu ekspertów/opiekunów partnerstw samorządowych. 

Opiekun/ka będzie współpracował/a  z 3-4 partnerstwami samorządowymi z woj. podkarpackiego i małopolskiego.

ZADANIA

Poszukiwana przez nas osoba, będzie realizować m.in. następujące zadania:

 1. Stworzenie planu pracy dla partnerstwa na okres 6 miesięcy (dla każdego partnerstwa). 
 2. Analiza i przygotowanie analizy wykonalności wybranego przez partnerstwo  przedsięwzięcia, pozwalającego na opracowanie finalnego wniosku o dofinansowanie.
 3. Wspieranie partnerstw w przygotowywaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia do zamawiania specjalistycznej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o  dofinansowanie.
 4. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie lub fiszek projektowych dla strategicznych projektów partnerskich.
 5. Doradztwo w zakresie praktycznego wdrożenia systemu zarządzania realizacją strategii i projektów strategicznych (opisanego w strategii).
 6. Doradztwo w wewnętrznej organizacji partnerstwa.
 7. Przekazywanie partnerstwom wiedzy i umiejętności koniecznych do rozwijania potencjału instytucjonalnego, poprzez rożne formy i techniki: spotkania tematyczne, warsztaty, szkolenia, w formule stacjonarnej (min. 2 szkolenia dla 1 partnerstwa) i zdalnej o tematyce dostosowanej do potrzeb partnerstw, w tym dotyczącej m.in.: przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów; efektywnego zarządzania projektami; identyfikacji zróżnicowanych źródeł finansowania przedsięwzięć; zagadnień tematycznych i umiejętności miękkich (komunikacja/skuteczny przepływ informacji, budowanie relacji, rozwiązywanie konfliktów).
 8. Współpraca z pozostałymi Opiekunami/kami partnerstw  – wymiana wiedzy, udział w spotkaniach i warsztatach.
 9. Opracowanie okresowych raportów z prowadzonych działań doradczych i szkoleniowych na potrzeby MFiPR.
 10. Udział i wsparcie w organizacji dwóch międzyregionalnych forów wymiany doświadczeń.
 11. Bieżąca współpraca z Urzędami Marszałkowskimi.
 12. Bieżący kontakt i współpraca z partnerstwami wliczając wizyty osobiste.
 13. Stała współpraca z zespołem projektowym.

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe 
 • Prawo jazdy kategorii B, samochód do dyspozycji
 • Doświadczenie w pracy związanej z funduszami europejskimi
 • Doświadczenie (udział w przynajmniej dwóch projektach) związanych z budowaniem i animowaniem pracy partnerstw lokalnych 
 • Doświadczenie pracy w lub na rzecz administracji samorządowej
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa na rzecz JST 
 • Umiejętność wykorzystywania narzędzi pracy zdalnej
 • Umiejętność moderacji spotkań oraz negocjacji z partnerami samorządowymi (udokumentowana realizacja projektów obejmujących te zagadnienia)
 • Zdolności w zakresie podtrzymywania relacji i budowania dobrej atmosfery z interesariuszami
 • Posiadanie wiedzy  o aktualnej polityce rozwojowej , znajomość treści dokumentów strategicznych i programów, tj. SOR, KSRR 2030, UP 2021-27, programy krajowe 2021-27 i programy regionalne 2021-27, Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, jak też aktualne strategie rozwoju województw, Program Dostępność Plus)

KORZYŚCI

 • Udział w nowatorskim, systemowym projekcie łączącym działania wszystkich szczebli administracji samorządowej, centralnej oraz dużych organizacji pozarządowych.  
 • Praca nad praktycznymi aspektami wdrażania lokalnych polityk rozwojowych: zamienianie zapisów dokumentów strategicznych, na projekty zmieniające codzienność mieszkańców. 
 • Umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy).

Osoby spełniające wymagania opisane poniżej, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie CV.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 27 lipca 2023 r. do godziny 12:00.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.