Wynik postępowania ofertowego nr 02/CPE/FFW/2019

Ważne do: 2019-03-22
Dodano: 2019-02-21

Informujemy iż rozstrzygnięto postępowanie ofertowe numer 02/CPE/FFW/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku na:

Usługę ekspercką – ocenę wniosków, w ramach projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, umowa nr POWR.04.03.00-00-0096/17-00.

Wpłynęło w terminie 7 ofert:

1.       Joanna Woźniczka

2.       Aneta Rozwadowska- Jachacz

3.       Barbara Borgieł

4.       PROSPECT Sławomir Maj

5.       Sławomir Stec

6.       Valulab Michał Rejewski

7.       Joanna Tuleja

Po negocjacjach dotyczących ceny z dwoma oferentami, którzy zdobyli największą liczbę punktów, wybrano dwie najkorzystniejsze oferty:

Aneta Rozwadowska-Jachacz

PROSPECT Sławomir Maj

Wyniki postępowania w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164873