Wyniki postępowania ofertowego nr 9/FSC/FFW/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Ważne do: 2019-07-25
Dodano: 2019-07-02

Wyniki postępowania ofertowego nr 9/FSC/FFW/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 9/FSC/FFW/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. na usługę noclegowo-gastronomiczną podczas warsztatów szkoleniowych w dniach 5-7 lipca i 26-28 lipca 2019 roku (woj. lubelskie) zostało rozstrzygnięte.
Wpłynęła 1 oferta, która spełniła warunki udziału w postępowaniu i została złożona w terminie:
1. Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, Hołowno 66, 21-222 Podedwórze.

Niniejsza oferta została wybrana do realizacji zamówienia.
Wyniki postępowania ofertowego ogłoszono w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1191992