Wyniki postępowania ofertowego numer 02/CPE/FFW/2018

Ważne do: 2019-01-31
Dodano: 2019-01-11

Informujemy iż w postępowaniu ofertowym numer 02/CPE/FFW/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na:

Usługi doradcze (tutoring) dla uczestników ścieżki Inkubator Projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, umowa nr POWR.04.03.00-00-0096/17-00.

wybrane zostały oferty złożone przez:

1. Alinę Szklaruk
2. PCM Studio Marcin Szcześniak DO NEGOCJACJI
3. MM Global Consulting sp. z o o. DO NEGOCJACJI

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta p. Aliny Szklaruk. Ze względu na fakt, że wszystkie oferty mają charakter częściowy, Zamawiający podejmie negocjacje z pozostałymi oferentami, w celu dostosowania stawek do stawek projektowych i podjęcia współpracy.