Zapytanie ofertowe nr 12/BZP/DWES/FFW/2024

Ważne do: 2024-07-18
Dodano: 2024-07-11

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim –
IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz
Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. księgowo-
kadrowo-podatkowych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przedmiot zamówienia – Doradztwo specjalistyczne ds. księgowo-kadrowo-podatkowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/193194