Agro-Smak 2

Zakończony

Agro-Smak 2 był programem Biura Programów Wiejskich Fundacji Fundusz Współpracy, będącym kontynuacją niektórych elementów Polsko – Amerykańskiego Projektu Rozwoju Produktów Lokalnych i mającym na celu wsparcie tworzenia w Polsce rynku produktów regionalnych i lokalnych o potwierdzonej jakości, zgodnej z polityką prowadzoną przez Komisję Europejską.

Aktualności