Europass

Zakończony

Była to inicjatywa Komisji Europejskiej umożliwiająca obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie i prezentowanie swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych na obszarze całej Europy. Inicjatywa obejmowała również państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będące członkami Unii Europejskiej, a także kraje kandydujące do Unii. 

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji Fundusz Współpracy pełniło funkcję Krajowego Centrum Europass.

Aktualności