Polsko-japońska współpraca bilateralna

Zakończony

Polsko-japońska współpraca bilateralna - program pomocy rządu japońskiego dla Polski, obsługiwany był przez Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr w Funduszu Współpracy, które koordynowało go, prowadziło rekrutację uczestników szkoleń w Japonii oraz zatwierdzało przyjazdy wolontariuszy japońskich zgodnie z zapotrzebowaniem polskich organizacji.

Aktualności