PODRĘCZNIK DLA EKSPERTÓW TESTUJĄCYCH

Autor:
Data wydania: 2019

MODEL WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO Z INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI USŁUGI SPOŁECZNE

Materiał szkoleniowy opracowany na podstawie roboczych wersji dokumen- tów: „Studium Testowej Wersji Modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z instytucjami/podmiotami realizującymi usługi społeczne” oraz „Wersji testowej 3-częściowego modelu – Koncepcja Modelu Współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” przygotowanych w ramach projektu „Nowy model współpracy in- stytucji zatrudnienia socjalnego”

Projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany przez Sylpo System Sp. z o. o., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Fundację Fundusz Współpracy, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie oraz Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”.