21 mln złotych na współpracę międzynarodową!

Dodano: 2018-09-24

Dzisiaj w imieniu Fundacji Fundusz Współpracy, Prezesi Tadeusz Kozek i Jacek Ostrowski podpisali umowę z Centrum Projektów Europejskich na realizację projektu "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową". Projekt ten jest realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na działania w projekcie zaplanowano ponad 21 ml zł.

Projekt "Ścieżki współpracy" jest projektem grantowym polegającym na przyznaniu wsparcia beneficjentom projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego, bez względu na program operacyjny, w ramach którego realizują projekty standardowe (POWER/ RPO). 
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie 210 rozwiązań, które dzięki i we współpracy międzynarodowej, pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie, na ulepszenie oraz stworzenie nowych możliwości odpowiadania na problemy z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).
 
Projekt poza wsparciem finansowym (granty do 100 tys. zł) przewiduje szereg działań wzmacniających beneficjentów projektów EFS przed przystąpieniem do konkursu grantowego, w trakcie realizacji projektów międzynarodowych oraz po ich zakończeniu.
 
Ważnym aspektem projektu "Ścieżki współpracy..." jest zaangażowanie do współpracy partnerów zagranicznych, mających olbrzymie doświadczenie w nawiązywaniu partnerstw i realizacji projektów międzynarodowych. Partnerzy Ci podzielą się swoim doświadczeniem i pomogą w procesie wyboru partnerów zagranicznych do projektów a także przy budowie silnej sieci beneficjentów proj. międzynarodowych.
 
Więcej szczegółów wkrótce.