Know-how Fundacji

Dodano: 2015-01-19

Początek roku w Fundacji rozpoczął się dość intensywnie. Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznie standardami, pracownicy przeprowadzają czynności kontrolne stosując określone zasady pracy i wartości. Jedną z nich jest ciągłe podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników. Większość pracowników, regularnie i nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w studiach podyplomowych, różnego rodzaju kursach i warsztatach. Jednak nowym podejściem w FFW jest zwiększenie nacisku na systematyczny wewnętrzny przepływ wiedzy i know-how pomiędzy pracownikami.

W pierwszych tygodniach stycznia odbyły się spotkania wewnętrzne zorganizowane przez pracowników Biura Wsparcia Sektora Publicznego. W całości były poświęcone ujednoliceniu podejścia oraz usystematyzowaniu wiedzy pracowników zespołów kontrolnych, realizujących czynności kontrolne w ramach umów z Instytucjami Pośredniczącymi.

W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Spotkania miały charakter warsztatów, w trakcie których cały 40 osobowy zespół pracował nad problematycznymi case studies, z którymi się zetknęli podczas czynności u beneficjentów, tj. kwestie rozliczania patentów, różnych form leasingu itp.

Ww. spotkania pracowników Biura Wsparcia Sektora Publicznego, były pierwszymi z cyklu, którego kolejne tury będą organizowane co kwartał.

Spotkanie audytorów – ekspertów zewnętrznych
W styczniu odbyło się również pierwsze spotkanie zespołu uprawnionych audytorów, którzy będą wsparciem dla pracowników realizujących czynności kontrolne i audyty. 17 wysoce wykwalifikowanych specjalistów, zapoznało się ze specyfiką i standardami pracy w Fundacji oraz wymogami zleceniodawców. Od lutego br. zasilą merytorycznie zespół regularnych pracowników, z którymi będą przeprowadzali kontrole i weryfikacje.