Konferencja i debata nt. społecznych aspektów zamówień publicznych | KPRM

Dodano: 2015-06-18

18 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja na temat klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, na której dyskutowano o wyzwaniach i możliwościach jakie daje ten instrument.  Z ramienia Fundacji Fundusz Współpracy w spotkaniu oraz panelu dyskusyjnym uczestniczył Członek Zarządu - Jacek Ostrowski.

Podczas konferencji Minister Jacek Cichocki zapowiedział wydanie specjalnych zaleceń dotyczących upowszechnienia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, skierowanych do wszystkich urzędów administracji rządowej. Szef KPRM mówił również o tym, że celem stosowania klauzul jest osiągnięcie stabilności zatrudnienia Polaków.

Klauzule społeczne są rozwiązaniem prawnym, dzięki któremu urzędy mogą wspierać osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy. Wykorzystując to narzędzie urzędy mogą np. wymagać, aby podmiot realizujący zamówienie zatrudniał określony procent swoich pracowników na umowy o pracę.

W Polsce, w 2014 r. społeczne zamówienia publiczne wyniosły ok. 3% wszystkich ogłoszonych zamówień.  Fundacja Fundusz Współpracy aktywnie uczestniczy w promowaniu idei klauzul społecznych w ramach projektu partnerskiego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” . W zeszłym roku Fundacja przeprowadziła m.in. akcję promocyjną i upowszechniającą, która dotyczyła przepisów prawa i możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W ramach projektu zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji zobowiązanych do przestrzegania Ustawy prawo zamówień publicznych, w których wzięło udział prawie 1300 osób. Fundacja utworzyła również stronę internetową www.klauzulespoleczne.pl, stanowiącą bazę doświadczeń dla uczestników spotkania, a także wydała broszurę informacyjną pt: „Klauzule społeczne - z korzyścią dla wszystkich”.

Zdjęcia autorstwa KPRM.