Koniec pierwszego okresu sprawozdawczego projektu Social(i)Makers

Dodano: 2018-02-07

Za nami pierwszy z sześciu półrocznych okresów sprawozdawczych, na które podzielona jest realizacja projektu Social(i)Makers. Był to czas pełen wyzwań – zarówno merytorycznych, jak i (a może nawet przede wszystkim) formalnych i organizacyjnych.

Udało nam się zweryfikować i ostatecznie zaakceptować wszystkie wymagane dokumenty, procedury, wytyczne i strategie; wziąć aktywny udział w dwóch zagranicznych spotkaniach partnerskich – w Modenie we Włoszech oraz w Mariborze na Słowenii; włączyć się w badanie dotyczące potrzeb w zakresie innowacji społecznych krajów Europy Środkowej; opracować propozycje zawartości 3 sylabusów kursu „Social Innovation Design Academy” oraz dostarczyć na czas liderom zadań oraz liderowi projektu wszystkie wymagane dokumenty, pliki, informacje, opinie, prezentacje etc.

Ostatnim wyzwaniem było opracowanie naszego wkładu do pierwszego raportu okresowego. Czekamy na weryfikację.

Tymczasem płynnie przeszliśmy do drugiego okresu sprawozdawczego, w którym czekają nas kolejne wyzwania i zadania do wykonania – przede wszystkim ostateczne opracowanie zawartości trzech modułów kursu „Social Innovation Design Academy”, a następnie wdrożenie kursu na terenie Polski – w postaci warsztatów stacjonarnych oraz kursu on-line.