Nowy co-work dla startupów otwarty!

Dodano: 2022-09-09

8 września, w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy oficjalnie otwarto nową przestrzeń coworkingową dla startupów z Ukrainy. W ramach otwarcia odbyła się dyskusja o tym, jak ukraińskie startupy radzą sobie podczas wojny i jaka pomoc jest dla nich obecnie najistotniejsza.

Startupy z Ukrainy w obliczu wojny we własnym kraju, poszukują nowych dróg rozwoju biznesu, szczególnie w Polsce i Unii Europejskiej. Fundacja Fundusz Współpracy i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizujące projekt Polish-Ukrainian Startup Bridge rozszerzyły prowadzone od 2018 roku wsparcie o nową formułę pomocy. W siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy Warszawie otwarto przestrzeń biurową na preferencyjnych warunkach dedykowaną dla ukraińskich MŚP. Biura w formie co-workingu będą  nie tylko miejscem pracy, ale również szansą nawiązania korzystnych współprac dla polskich i ukraińskich partnerów oraz platformą wymiany doświadczeń i wiedzy między przedsiębiorcami. 

„Wraz z początkiem pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, zaczęliśmy się zastanawiać, jak zachować dorobek ostatnich lat polsko-ukraińskiej współpracy w obszarze innowacji. Zapytaliśmy ukraińskie spółki technologiczne, jakie działania z naszej strony pomogą przetrwać inwazję.  Odpowiedzią było umożliwienie rozwoju biznesu w Polsce i nawiązanie współpracy z polskimi odbiorcami technologii i inwestorami. Tak narodził się pomysł na otwarcie przestrzeni coworkingowej, która mamy nadzieję, przyczyni się do nawiązania partnerstw biznesowych korzystnych dla Polski i Ukrainy” – mówi Łukasz Wawak, kierownik projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge.

“Wsparcie z pomocy rozwojowej kieruje się do krajów, których rozwój jest w długofalowym interesie darczyńcy. Agresja rosyjska uświadomiła nam dobitnie, zarówno Polakom jak i Ukraińcom, że mamy nie tylko wspólne dążenia i wartości (europejskie, prozachodnie), ale też wspólne strategiczne interesy. Polacy i Ukraińcy są synami i córkami obszaru zwanego “pomostem bałtycko-czarnomorskim” , a więc jesteśmy dziećmi obszaru geograficznego, który niczym most spina dwa morza, i - jeśli jest dobrze skomunikowany - zapewnia dostęp produktom tradycyjnych gałęzi gospodarki do światowych rynków zbytu. Ambicją PUSB jest pełnienie podobnej roli w obszarze gospodarki innowacyjnej, cyfrowej, a mianowicie - łączenie potencjału ukraińskich innowatorów (inżynierów, programistów) - z polskim środowiskiem inwestycyjnym i ekspertami finansowymi. W zamierzeniu, pozwolić ma to młodym ukraińskim firmom dotrzeć na rynki globalne. Jestem przekonany, że przestrzeń biurowa, którą dziś otwieramy wraz ze wsparciem doradczym, które zapewniamy w ramach projektu, znakomicie się osiągnięciu tego celu przysłuży.” - Tomasz Jegier, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Współrpacy

Projekt PUSB działa od 2018 roku. W tym czasie zespół projektu spotkał się z wieloma utalentowanymi zespołami z Ukrainy, które rozwijając nowe technologie, mają ogromny potencjał dla globalnej społeczności innowatorów.

„W ciągu 4 lat trwania programu wsparcie merytoryczne z projektu otrzymało 200 startupów. Myślę, że to dobry wynik. Dlatego mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wznowić naszą pracę także na Ukrainie” – powiedział Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Działania Polish-Ukrainian Startup Bridge w dużej mierze opierają się o partnerskie relacje budowane równolegle w Polsce i na Ukrainie. Szeroki wymiar współpracy, dotarcie do najbardziej interesujących projektów technologicznych i szeroki oddźwięk medialny możliwy jest dzięki uczestnictwu partnerów — Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Ukraińskiego Funduszu Startupów i szeregu partnerów z instytucji publicznych i firm prywatnych.

„Ekosystemy ukraiński i polski wypuszczają na rynek rocznie więcej absolwentów kierunków technologicznych, niż kształcone jest w całych Stanach Zjednoczonych. A jest to kluczowy warunek do powstawania w naszych krajach potężnych firm produkcyjnych. Dlatego ważne jest, aby projekty mające na celu współpracę polskich i ukraińskich przedsiębiorców działały aktywnie nawet w czasie wojny. Dzięki projektowi PUSB każdy startup z Ukrainy ma dostęp do społeczności innowatorów, może budować network i znajdować przyjaciół w polskim ekosystemie. Dziękuję, że zespół PUSB przygotował zasoby, aby współpraca między ukraińskim i polskim ekosystemem, która rozpoczęła się jeszcze przed wojną, mogła owocować teraz” – zaznaczył Oleksandr Romanyshyn, partner ISE Corporate Accelerator, Koordynator Digitalization Stream w Krajowej Radzie Odbudowy Ukrainy. 

Oferta Polish-Ukrainian Startup Bridge jest doskonałą okazją dla ukraińskich startupów dla skorzystania z innych programów rozwojowych dedykowanych dla startupów z zagranicy. Działania te wspierają wdrażanie innowacji w polskiej gospodarce i przyczyniają się do zaistnienia większej liczby rozwiązań technologicznych w polskim przemyśle. 

W otwarciu Co-work PUSB wzięli udział prezes Fundacji Fundusz Współpracy Tomasz Jegier, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pani Magdalena Sidorowicz oraz Mychajło Chaletskyj, ekspert Ukrainian Startup Fund. Obecni byli również sami beneficjenci działania — kilkanaście zespołów startupowych z Ukrainy, które już pracują w Co-work PUSB lub niebawem tę pracę rozpoczną.

 

O Co-worku PUSB:

Z Coworkingu mogą korzystać ukraińskie startupy, które spełniają następujące warunki:

  1. Są obywatelami Ukrainy rozwijającymi przed 24 lutego 2022 roku autorskie produkty i/lub usługi o wysokim potencjale technologicznym typu start-up.

  2. Prowadzą działalność lub poszukują szans do rozszerzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

  3. Ich startup jest zarejestrowany pod działalnością gospodarczą / spółką nie dłużej niż 60 miesięcy.

  4. Wypełnił formularz aplikacyjny na stronie www.startupbridge.eu.

  5. Przeszedł pozytywną weryfikację przez zespół Polish-Ukrainian Startup Bridge.

  6. Podpisał umowę i regulamin użytkowania Co-worku PUSB.

Coworking zarezerwowało już kilkanaście zespołów startupowych, liczba miejsc jest ograniczona. Godziny coworkingu to od 8:00 do 20:00. Koszt użytkowania to 2 zł miesięcznie. Adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa. 

Projekt Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) jest realizowany już od roku 2018 przez Fundację Fundusz Współpracy we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem projektu jest poszukiwanie potencjału biznesowego wśród ukraińskich projektów technologicznych i łączenie ich z polskim ekosystemem wsparcia innowacji.