Pierwsze miejsca pracy w ramach mOWES

Dodano: 2017-04-11
W kwietniu przedstawiciele prowadzonego przez Fundację Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej - mOWES podpisali pierwszą umowę z beneficjentem wsparcia. Jest nim Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” z Mławy. Dzięki otrzymanej pomocy będą mogli stworzyć dodatkowe 5 stanowisk pracy. Stowarzyszenie „AS” jest organizacją ukierunkowaną na pomoc osobom starszym, a jego głównym celem jest zwiększenie aktywności Seniorów w ich lokalnych środowiskach poprzez różnorodne formy aktywności w przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, turystycznej, naukowej, profilaktycznej, międzypokoleniowej. 
 
 
Więcej na temat stowarzyszenia tutaj.
Jednym z ciekawszych działań Stowarzyszenie "AS" jest zaangażowanie Seniorów ze zdolnościami szwalniczymi do szycia maskotek, np. Skrzatów.  Wszystko co wytworzą Seniorzy jest wystawiane na sprzedaż, a dochód przeznaczany na aktywizację i pomoc osobom starszym - www.sklepas.org. 
 
mOWES
Mazowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, składa się z 3 bliźniaczych projektów realizowanych pod nazwą Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionach ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim. 
 
Celem mOWESU jest stworzenie w sumie 180 miejsc pracy w nowo zakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych na Mazowszu. W ramach działań priorytetem jest innowacyjne podejście do międzysektorowego partnerstwa oraz intensywną animację lokalną. A kluczem do sukcesu ma być zaangażowanie lokalnych samorządów, NGO, instytucji rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców.
 
W ramach usług wspierających rozwój ekonomii społecznej obok pomocy finansowej oferowane są szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, a także wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym oraz wizyty studyjne do dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych.
 
Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Będą realizowane do 2019 r.