Podsumowanie projektu

Dodano: 2018-07-23

W czwartek, 19 lipca razem z Fundacją Stocznia zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące dwa projekty współfinansowane przez m.st. Warszawa : "Seniorze - działaj i zmieniaj swoje miasto" realizowanego przez Fundacji Fundusz Współpracy i Fundację Jeden Muranów, oraz „AS w budżecie partycypacyjnym” realizowanym przez Fundację Stocznia. 

Konferencja podsumowująca odbyła się w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Na początku wydarzenia przedstawiliśmy krótkie podsumowanie swoich projektów – jakie działania realizowaliśmy oraz jakie osiągnięcia one przyniosły. Następnie wyświetliliśmy krótki film na temat udziału seniorów w BP, który powstał w ramach miniprojektu w projekcie „Seniorze – działaj i zmieniaj swoje miasto!”.

Ważnym punktem programu były podziękowania dla naszych wspaniałych seniorów i wolontariuszy, którzy dzielnie uczestniczyli w działaniach projektowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że większość z nich wzięła udział w tym wydarzeniu.

Obydwu grupom wręczyliśmy torby z upominkami oraz dyplomy. Następnie Agata Bluj z Fundacji Stocznia przedstawiła obecnym wspólne wnioski z prowadzonych działań w obydwu projektach. Na samym końcu zaprosiliśmy naszych gości do dyskusji na temat udziału seniorów w budżecie partycypacyjnym – jak być bardziej skutecznym w zachęcaniu tej grupy do włączania się w ten proces oraz w jaki sposób dotrzeć do osób, które nie są aktywne?