Ponad 10,2 mld zł z POIG zweryfikowane przez FFW!

Dodano: 2015-05-12

Pracownicy Biura Wsparcia Sektora Publicznego Fundacji, realizując umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej Władzą Wdrażającą Programy Europejskie) oraz Ministerstwem Gospodarki do końca I kwartału 2015 roku zweryfikowali łącznie 21 401 wniosków o płatność, na łączną kwotę 10,2 miliardów złotych.

Podsumowując cały okres realizacji zadań, zaangażowanie Fundacji w alokacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyniosi 30%.

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką prezentującą pełne podsumowanie dotychczasowych osiągnieć Fundacji w ramach wspierania Instytucji pośredniczących.