Pracownicy Fundacji zweryfikowali już wydatki na 9,3 mld zł w ramach POIG

Dodano: 2015-01-14

Pracownicy Biura Wsparcia Sektora Publicznego Fundacji, realizując umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Władzą Wdrażającą Programy Europejskie oraz Ministerstwem Gospodarki do końca 2014 roku zweryfikowali 19 280 wniosków o płatność, na łączną kwotę 9,3 miliardów złotych. Co pozwala stwierdzić, że w 2014 r. zespół Fundacji średnio miesięcznie weryfikował 578 wniosków!

Podsumowując cały okres realizacji zadań, zaangażowanie Fundacji w alokacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyniosi 30%. 

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką prezentującą pełne podsumowanie dotychczasowych osiągnieć Fundacji w ramach wspierania Instytucji pośredniczących