Raport podsumowujący projekt CWD Plus

Dodano: 2023-09-28

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym projekt Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus). W publikacji zebrane zostały doświadczenia i wnioski wynikające z codziennej pracy ponad setki ekspertów i ekspertek, współdziałających z tysiącami przedstawicieli samorządu terytorialnego: zarówno włodarzy, jak i urzędników z całej Polski.

W raporcie opisane zostały produkty zrealizowane w ramach projektu, sam proces jego realizacji, w tym wykorzystane metody działania i praktyki oraz osiągnięte rezultaty, które przyniosła trwająca już ponad trzy lata współpraca z częścią partnerstw (włączając w to doświadczenia z okresu pilotażu CWD).

Pierwsza część opisuje to, w jaki sposób setki spotkań, dyskusji, przygotowanych dokumentów, podpisanych umów i porozumień wspierają, a niekiedy nadają kształt partnerstwom samorządowym i prowadzonej przez nie polityce rozwoju. W drugiej części akcent położony został na perspektywę wniosków systemowych. W publikacji opisano wyzwania dla wybranych elementów systemu planowania rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, z perspektywą myślenia o rozwoju całego kraju.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.