Rozpoczęliśmy 4 edycję FIO - Mazowsze Lokalnie

Dodano: 2017-03-06

27 lutego rozpoczęliśmy nabór wniosków  na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji w ramach FIO - Mazowsze Lokalnie 2017. W ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego zostanie rozdysponowane ponad 675 000 złotych dla minimum 150 wnioskodawców w formie dotacji od 1500 do 5000 złotych.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

W Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwola na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymaga podawania szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

Wniosek konkursowy FIO ML 2017 ma, podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu, postać fiszki projektowej, która nie wymaga podawania szczegółowego budżetu ani harmonogramu działań.

Zgłoszenia konkursowe należy składać za  pomocą generatora on-line  od 27 lutego do 20 marca 2017 roku.

Szczegółowe zasady Programu w tym procedura wyboru projektów została opisana w Regulaminie Konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie, który dostępny jest na stronie http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!