Startujemy z inkubatorem innowacji społecznych na Śląsku

Dodano: 2020-08-31

19 sierpnia Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego podpisało z Fundacją Fundusz Współpracy umowę na realizację projektu Śląska Przestrzeń Innowacji. Partnerem projektu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Inkubator powstaje z myślą o potrzebach mieszkańców Śląska oraz instytucji i firm, których bezpośrednio dotyczą zagadnienia związane m.in. z regionalnym rynkiem pracy, rewitalizacją społeczną czy ubóstwem energetycznym.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu dla Śląska.

Dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój pozwoli na utworzenie inkubatora innowacji społecznych działającego w następujących obszarach:
- rewitalizacja miast w wymiarze społecznym
- depopulacja
- rozwój „białych” i „zielonych” miejsc pracy
- niski wskaźnik zatrudnienia kobiet
- niski wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 r.ż.
- niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego.

Inkubator działał będzie w formule innowacji na zamówienie, w pierwszej kolejności mapując potrzeby i wyzwania społeczne lokalnych i regionalnych instytucji, organizacji pozarządowych, firm, samorządów (tzw. zamawiających innowacje) a następnie wyszukując minimum 40 rozwiązań, które zostaną przetestowane w ramach projektu.

Podmioty, które zdecydują się na udział w projekcie, otrzymają możliwość wypracowania rozwiązania szytego na miarę, zaprojektowanego wspólnie ze specjalistami metodyki service design.

Innowatorzy, będą mogli skorzystać ze wsparcia mentorów oraz otrzymać granty w wysokości 45 tys. złotych na rozwinięcie i przetestowanie swojego pomysłu. Samorządami partnerskimi projektu są Miasto Racibórz, Miasto Rybnik oraz Miasto Wodzisław Śląski.  Do sieci partnerów zaprosimy wkrótce także inne samorządy, organizacje pozarządowe i firmy z województwa śląskiego.

Okres realizacji od 1.07.2020 do 30.06.2023 roku.
Wartość projektu: 3.998.154,93 PLN (100% dofinansowania UE)
Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Program liczy obecnie 116 przedsięwzięć o szacowanej łącznej wartości 62 mld zł.