Szkolenie "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"

Dodano: 2019-08-05


Tuż po wakacjach Fundacja Fundusz Współpracy, wraz z partnerami projektu #Równośćwbiznesie: Konfederacją Lewiatan i organizacją Pracodawcy Pomorza - zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń dotyczący roli skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom. Pierwsze szkolenie już 13 września w Warszawie.

To specjalna oferta dla osób pracujących w średnich firmach, w których liczba pracowników wynosi od 50 do 249 zatrudnionych. W rzeczywistości firmowej dla dużej części pracowników i liderów dzień pracy to ciągła komunikacja interpersonalna - rozmowy z innymi pracownikami, telefony do innych działów, rozmowy z klientami, z przełożonymi, zebrania projektowe, zebrania informacyjne, narady strategiczne.

Każda z tych sytuacji może stać się potencjalnym źródłem konfliktu, ponieważ duży odsetek konfliktów inicjowany jest lub utrzymywany przez niekonstruktywną komunikację. Jednocześnie, dzięki doskonaleniu swoich kompetencji komunikacyjnych, jesteśmy w stanie budować w relacjach ze współpracownikami nie tylko porozumienie ale także zaangażowanie, inicjatywę i kreatywność.

W trakcie tego szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze komunikacyjne "punkty zapalne", których warto unikać. Dowiedzą się w jaki sposób budować konstruktywne komunikaty i jak reagować w trudnych sytuacjach komunikacyjnych. Wspólnie zastanowią się jakie czynniki na poziomie całej firmy mogą budować komunikacyjną kulturę organizacyjną sprzyjającą profilaktyce konfliktów

Zapraszamy do rejestracji!

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy szkoleń:

13 września 2019 godz. 09:00 - 16.00

Miejsce:
Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a, Warszawa

https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_warszawa_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane

11 października 2019 godz. 9:00 - 16:00

Miejsce:
Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a, Warszawa

https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_warszawa,_1110_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane

15 listopada 2019 godz. 9:00 - 16:00

Miejsce:
Pracodawcy Pomorza
Aleja Zwycięstwa 24, Gdańsk
 
https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_gdansk_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane

 

UWAGA! Szkolenie jest skierowane do średnich pracodawców (50 -249 pracowników) - udział bezpłatny.

Koszty udziału w szkoleniu pokrywane są ze środków UE. Uczestnicy szkolenia będą poproszeni o podanie podstawowych danych osobowych oraz danych o firmie, które nie będę nigdzie upubliczniane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu ewaluacji projektów dofinansowanych z EFS.