Fundacja realizuje warsztaty dla doradców biznesowych OWES

Dodano: 2015-01-16

W dniach 12 i 13 stycznia 2015 roku odbył się pierwszy z serii ośmiu dwudniowych warsztatów, które realizowane będą przez Fundację Fundusz Współpracy, w ramach systemowego projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, dla doradców biznesowych OWES, które zadeklarowały chęć poddania się akredytacji i nie uczestniczyli w poprzedniej edycji programu podnoszenia kompetencji kadr OWES.

W programie bierze udział 22 doradców. Warsztaty odbywają się w Warszawie, w hotelu Holiday Park. Podobnie jak w poprzedniej edycji programu realizatorzy przewidują dla uczestników egzamin w postaci  obrony biznes planu przedsięwzięcia oraz rozdanie uczestnikom na zakończenie kursu certyfikatów uczestnictwa. Najbliższy dwudniowy zjazd jest planowany na 2-3 lutego 2015 roku.

W grudniu ub roku podpisany został zaktualizowany Wniosek o Dofinansowanie Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, który przedłuża do czerwca 2015 roku część zadań realizowanych dotychczas w ramach ww. projektu.

Wśród zadań, które zostały objęte kontynuacją znajduje się zadanie realizowane przez Fundację Fundusz Współpracy, związane z przygotowaniem doradców OWES do wdrażania nowych standardów biznesowych, w kontekście przygotowanego systemu akredytacji AKSES. Program podnoszenia kompetencji kadr OWES realizowany był w ramach tego samego projektu od września 2012 do czerwca 2103 roku.

Obecna, zaktualizowana wersja szkoleń dla doradców OWES szczególnie uwypukla wymogi standardu w aktualnej, przyjętej przez Komitet Akredytacyjny we wrześniu 2014 roku wersji dokumentu pt: „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Działania w ramach Projektu prowadzone będą do końca czerwca 2015 roku i obejmą łącznie 128 godzin dydaktycznych szkolenia.