Wyniki konkursu Mazowsze Lokalnie - edycja 2020

Dodano: 2020-05-20

Mazowsze Lokalnie do program którego celem od 2014 roku jest zwiększanie zaangażowania mieszkańców Mazowsza w życie publiczne i na rzecz swoich społeczności, zarówno w małych miejscowościach mających ograniczony dostęp do zasobów materialnych, jak i w dużych miastach. Wspieranie działań animacyjnych i edukacyjnych wśród lokalnych społeczności.

 

W tym roku zgłoszono do konkursu 269 wniosków. Ze względu na sytuację w kraju, organizatorzy zdecydowali się zrezygnować z tradycyjnych spotkań z wnioskodawcami na loklanych komisjach konkursowych i przeniesiono ten etap na spotkania wirtualne. 

Ponad ćwierć tysiąca osób opowiadało o swoich projektach w trakcie 13 komisji, które trwały blisko 60 godzin. W drugim etapie 21 ekspertów oceniło 134 projekty! 

W 2020 roku dofinansowaliśmy 91 projektów

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście. Na Mikrogranty, w tym roku przenzaczone były następujące pule środókw (w podziale na poszczególne ścieżki):

  • 215.555 zł na inicjatywy oddolne
  • 203.554 zł na rozwój organizacji
  • 17.050 zł na wsparcie grup samopomocowych

Na końcowy wynik składa się suma punktów z pierwszego i drugiego etapu konkursu. W celu wyłonienia projektów do dofinansowania w pierwszej kolejności została sporządzona lista rankingowa projektów, które mają być realizowane w gminach nieobjętych dotychczas działaniami programu Mazowsze Lokalnie – zgodnie z regulaminem konkursu są one traktowane priorytetowo (tzw. białe plamy). Z tej listy pochodzi 25% projektów, które otrzymały dotację. Następnie dofinansowanie dostały kolejne najlepsze projekty, aż do wyczerpania alokacji finansowej.

Konkurs dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.