Znamy Zwycięzców II Edycji konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Dodano: 2017-06-08

8 czerwca w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród i dyplomów szkołom wyróżnionym w 2 edycji konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Uroczystość zebrała ponad 150 przedstawicieli szkół zawodowych, kuratoriów oświaty, organów prowadzących i innych instytucji zaangażowanych w zapewnianie jakości w szkolnictwie zawodowym. 

Organizator konkursu – Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji z nadesłanych 104 przykładów dobrych praktyk wyłoniła 15 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”.

Nagrody główne w postaci laptopów otrzymali:

  • Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie za praktykę Kuchnia polska na Mazowszu, polegającą na organizacji corocznego konkursu gastronomicznego dla szkół z całego kraju. W realizację zadań  zaangażowana jest cała społeczność szkolna, absolwenci „szkoły na Komorskiej”, pracodawcy, szefowie kuchni, mistrzowie kelnerstwa i cukiernictwa.
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach za praktykę Szkolne Biuro Podróży Tytus Travel, dzięki której uczniowie mogą poznać pracy w branży turystycznej przy organizacji targów, eventów, imprez dla dzieci, animacji czasu wolnego, przewodnictwa i pilotażu wycieczek.  Celem szkolnego biura podróży jest wprowadzenie uczniów w ich zawodową przyszłość i pomoc w wyborze przyszłego miejsca pracy.
  • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie za praktykę Inicjatywny i przedsiębiorczy młody mechanik z ZSM nr 1. „Rowerownia u Mechaników 1” to bezpłatna stacja naprawy rowerów. Rowerownia jest miejscem, w którym można skorzystać z pomocy uczniów szkoły, jak również, dzięki dostępnym narzędziom - samemu zająć się swoim dwuśladem. Podczas trwania projektu organizowane są szkolenia z zakresu mechaniki rowerowej dotyczące wykonywania czynności naprawczych i serwisowych dla uczniów ZSM nr 1, którzy potem będą świadczyć usługi serwisowania dla mieszkańców Krakowa.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku za praktykę Wojewódzkie Targi Turystyczno – Gastronomiczne Gastro Travel Świdnik 2016 oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie za praktykę Szkolny Klub Przedsiębiorczości Impuls.

Nagroda specjalna Fundacji Fundusz Współpracy za wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia zawodowego została przyznana Zespołowi Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie za praktykę Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Swoje statuetki przyznał również Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Patronat nad Galą objął Minister Edukacji Narodowej, a jedną z nagród - wyróżnień ufundowała firma Tabor Dębica Sp. z o.o

„Wspieranie kształcenia zawodowego jest jednym z głównych filarów działalności  Fundacji Fundusz Współpracy od początku jej istnienia, dlatego wiemy jak ważne i potrzebne jest docenienie tych szkół zawodowych, które są aktywne i skoncentrowane na zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.” – powiedział Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy, organizatora konkursu.

„Ideą konkursu jest pokazanie szkolnictwa zawodowego w pozytywnym świetle jako atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej. Szkoły uczestniczące w konkursie dają przykład, jak wykorzystać  swoje otoczenie, inwencję nauczycieli i zapał uczniów do tego, aby jak najlepiej ich  przygotować do wejścia na rynek pracy, nie tylko pod kątem wysokich i aktualnych umiejętności zawodowych, ale też cenionych przez pracodawców postaw i kompetencji kluczowych. ”– podsumowała pani Agnieszka Luck, Kierowniczka Działu Projektów Edukacyjnych FFW, w którym ponad 1,5 roku temu zrodził się pomysł konkursu. 

Celem drugiej edycji konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych, przy czym dobra praktykę rozumiano jako „sprawdzoną, godną naśladowania inicjatywę, często przełamującą dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawioną na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazującą duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Praktyki te mogły dotyczyć różnych obszarów zapewniania jakości: rozwój szkoły, metody nauczania, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych, współpraca z otoczeniem szkoły - w tym z pracodawcami oraz wewnętrzna ewaluacja/ocena szkoły. Oceniano m.in. ich efektywność, oryginalność i innowacyjność, kompleksowość rozwiązania, zaangażowanie partnerów, a także możliwość realizacji zgłoszonej praktyki przez inne szkoły lub placówki.

Strona konkursu:
www.najlepszazawodowa.pl

Organizator konkursu:
Fundacja Fundusz Współpracy - www.cofund.org.pl

Współorganizatorzy:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – www.centrum.mscdn.pl
Mazowiecki Kurator Oświaty – www.kuratorium.waw.pl
Ośrodek Rozwoju Edukacji – www.ore.edu.pl

Partner edycji 2017:
Tabor Dębica Sp. z o.o. – www. tabor-debica.pl

Patron Gali:
Minister Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl