Fundusze partnerskie

Wraz z powołaniem Fundacji Fundusz Współpracy utworzony został Program SIP/SME, którego celem było udzielanie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom. Ustanowiono także Program Importowa Linia Kredytowa dla Sektora Rolnego. Jego zadaniem było finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz udzielanie pomocy technicznej dla sektora bankowości spółdzielczej.

Decyzją Rady Ministrów z listopada 1990 roku, Fundacja Fundusz Współpracy została również administratorem tzw. Counterpart Funds (CPF). Są to środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pochodzące z odsprzedaży pomocy rzeczowej dla Polski.

Osoby związane z tym obszarem

Marzena Lisiecka - Pożoga

Główna specjalistka

Monika Laskowska-Jakimiec

Główna specjalistka