Fundacja poszukuje doradcy biznesowego (01/DWES/OST/FFW/2020)

Ważne do: 2020-05-22
Dodano: 2020-05-19

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Zapytanie ofertowe nr 01/DWES/OST/FFW/2020

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznego doradztwa biznesowego indywidualnego i/lub grupowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło finansowania:
Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie ostrołeckim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Województwo mazowieckie - subregion ostrołecki, powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski.

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 30.04.2022 r.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 22 maja 2020 r. do godz. 23:59.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz załączniki niezbędne do przygotowania oferty dostępne są w Bazie konkurencyjności.


Link do ogłoszenia:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1245889