Profil osobowy

Justyna Jakubiak

Justyna Jakubiak

Kierowniczka projektu
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tel: 22 450 98 88

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji redaktorsko-wydawniczej oraz Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące dziedziny finansów, księgowości oraz kadr i płac. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2006 roku. Była zaangażowana m.in. w projekty na rzecz dzieci i młodzieży o tematyce przedsiębiorczości, wejścia na rynek pracy oraz współpracy z biznesem. Aktywnie wspierała inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie małopolskim. Nie boi się wyzwań, a w pracy ceni sobie zaangażowanie i profesjonalizm. W życiu stara się kierować zasadą zdrowego minimalizmu.

Projekty