mOWES - subregion radomski (IWES-4)

Zakończony

Projekt "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 4" realizowany jest w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu radomskiego (powiaty: Białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, m. Radom, szydłowiecki i zwoleński).

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim– IWES 4” zakłada stworzenie 23 miejsc pracy w nowozakładanych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także pomoc w rozpoczęciu działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej przez minimum 3 organizacje z subregionu. Stawiamy na innowacyjne podejście do międzysektorowego partnerstwa oraz intensywną animację lokalną.

Do działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej włączamy lokalny samorząd, NGO, instytucje rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców. W ramach usług wspierających rozwój ekonomii społecznej obok pomocy finansowej oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, wizyty studyjne, granty na inicjatywy dotyczące rozwoju ekonomii społecznej, a także wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Planowany okres realizacji: od 01.05.2022 do 31.12.2023 roku.

 

Wartość projektu: 2 006 620,68 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 669 429,63 PLN

Dofinansowanie z Budżetu Państwa wynosi: 337 191,05 PLN

 

 

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Justyna Jakubiak

Kierowniczka projektu
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Monika Szymańska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Cybulska

Specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agnieszka Sekulska

Specjalistka / Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Marlena Tchórzewska

Specjalistka / Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Philipp Zalewski

Specjalista ds. Promocji i Komunikacji mOWES
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Łukasz Wachowski

Specjalista / Animator w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wojciech Jabłoński

Główny specjalista ds. partnerstw
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej