Wyniki zapytania ofertowego nr 16/BZP/DWES/FFW/2022 na doradztwo ogólne w subregionie radomskim

Ważne do: 2022-07-31
Dodano: 2022-07-15

Informujemy, że postępowanie ofertowe 16/BZP/DWES/FFW/2022  z dnia 23 czerwca 2022 r. na  doradztwo ogólne w subregionie radomskim zostało rozstrzygnięte. 

Wybrano ofertę Pana Jarosława Szczepaniaka.