Wyniki zapytania ofertowego nr 06/BZP/CWD/FFW/2022

Ważne do: 2022-06-03
Dodano: 2022-05-25

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 06/BZP/CWD/FFW/2022 z dnia 16 maja 2022 r. dotyczące przygotowania i uruchomienia strony internetowej dla projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus) zostało rozstrzygnięte.

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta Fundacji Leżę i Pracuję, która spełniała warunki udziału w postępowaniu i została złożona w terminie.