Profil osobowy

Dorota Nowicka

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Tel: 22 45 09 869
Tel kom: 663 831 123

Informacje dodatkowe

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Central London College w Londynie,  a także studiów podyplomowych CSR - Strategia odpowiedzialnego biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji  projektów finansowanych z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej i funduszy poakcesyjnych. Zaangażowana w różne obszary działalności Fundacji, w tym wdrażanie ogólnopolskiego Programu Leonardo da Vinci oraz Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych. Uczestniczyła w realizacji licznych projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych, dotyczących kształcenia zawodowego, uczenia się przez całe życie, przedsiębiorczości. Aktualnie  zajmuje się działaniami na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest koordynatorką projektu  POKL 7.2.2 dotyczącego innowacyjnych metod rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Współautorka licznych projektów finansowanych ze środków UE, raportów na rzecz edukacji zawodowej. Członkini komisji ds. oceny biznesplanów/ wniosków o dofinansowanie, zespołów kontrolujących wydatkowanie środków unijnych, grup eksperckich ds. ekonomii społecznej.