Profil osobowy

Dorota Nowicka

Dorota Nowicka

Kierowniczka Projektów 
Projekt Premia społeczna

Tel: 22 45 09 869
Tel kom: 663 831 123

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Central London College w Londynie,  a także studiów podyplomowych CSR - Strategia odpowiedzialnego biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kierowniczka Działu Innowacji Społecznych, która w FFW łączy zarówno kierowanie projektami z obszaru innowacji społecznych, wspieranie inicjatyw wzmacniających społeczną siłę przedsiębiorstw (nie tylko społecznych), jaki i budowanie relacji FFW z biznesem i innymi partnerami w tworzeniu nowych inicjatyw. Członkini Panelu Pozytywnych Postaci, powołanego przez prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego w ramach Rankingu Startupów Pozytywnego Wpływu. Reprezentowała FFW w Grupie Roboczej ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki, a następnie przy Ministerstwie Rozwoju. Była członkinią kapituły konkursu Mazowiecka Marka Przedsiębiorczości. Realizowała projekty z obszaru wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, life-long learning oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Współautorka koncepcji wdrażania modelu obligacji społecznych (social imapct bonds) odpowiadającego na wyzwania edukacji zawodowej i rynku pracy.

Łącząc dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyte w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych kieruje projektami z obszaru innowacji społecznych, nowych instrumentów finansowych (social impact fund, social impact bonds) oraz przedsiębiorczości z pozytywnym wpływem społecznym.

Projekty