Social Impact Vouchers (SIV)

Zakończony

INFORMUJEMY, że z końcem maja 2022 r. zakończyliśmy prace w ramach projektu Social Impact Vouchers.

Social Impact Vouchers (SIV) to międzynarodowy projekt, którego celem było stworzenie funduszy gromadzących kapitał finansowy i społeczny, by dać różnym grupom możliwość powrotu na rynek pracy. Projekt realizowany był w Polsce, Niemczech, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, na Węgrzech i w Czechach.

W Polsce wspieraliśmy kobiety, które straciły pracę z powodu COVID-19 lub chciały wrócić do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. W tym celu stworzyliśmy program work.Her, poprzez który zapewnialiśmy wsparcie HR i coaching, a następnie łączyliśmy kandydatki z pracodawcami.

Informacje dodatkowe

Partnerstwo projektu:

 


Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 28.02.2022 r.

Budżet: ponad 2 700 000 EUR

Strona internetowa: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SIV-.html

 

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek, Premia Społeczna

 


 

Arkadiusz Ochocki

Członek Zarządu

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami