Social(i)Makers

Trwający

 

Od sierpnia 2017 r. Fundacja Fundusz Współpracy wraz z organizacjami partnerskimi z 7 krajów Europy Środkowej – Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch realizuje międzynarodowy projekt Social(i)Makers, skrót – S(i)M.

Liderem projektu jest włoska organizacja Democenter-Sipe Foundation.

Budżet wynosi ponad 3 600 000 EUR, czas realizacji 3 lata – do lipca 2020 r.

 

 

Głównym celem projektu Social(i)Makers jest zbudowanie środowiska sprzyjającego rozwijaniu i upowszechnianiu innowacji społecznych w krajach Europy Środkowej.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne i komunikacyjne skierowane do potencjalnych interesariuszy innowacji społecznych, tj. instytucji finansowych, przedsiębiorców, decydentów i obywateli. 

 


 

Informacje dodatkowe

Koncentrując się na stworzeniu ekosystemu wspierającego rozwój innowacji społecznych powstał międzynarodowy program Social(i)Makers Launchpad, wdrażany dwuetapowo:

Etap pierwszy – Social Innovation Academy został zaplanowany na lata 2017-2019 i obejmuje:

  • Akademię Innowacji Społecznych (ang. Social Innovation Academy) - bezpłatny i ogólnodostępny kurs on-line oraz szkolenia stacjonarne składające się z 7 modułów prowadzących uczestników przez proces wdrażania innowacji społecznych – od pomysłu, przez realizację, aż po ocenę ich wpływu. Kurs dostępny jest pod adresem: https://social-innovation-academy.teachable.com/;
  • Festiwale Social(i)Makers  - wydarzenia promujące Akademię Innowacji Społecznych organizowane w każdym z 7 krajów partnerskich;
  • Webinaria - działania uzupełniające dla Akademii Innowacji Społecznych, pogłębiające wiedzę w zakresie wybranych zagadnień zw. z wdrażaniem innowacji społecznych.

Drugi etap – Social Innovation Skyrocket Lab został zaplanowany na lata 2019-2020 i obejmuje:

  • Pilotażowe projekty w obszarze innowacji społecznych realizowane w 7 krajach partnerskich;
  • Ogłoszenie międzynarodowego konkursu „Be Social, Be Maker”;
  • Uruchomienie platformy internetowej www.skyrocketplatform.eu - przestrzeń stworzona z myślą o innowatorach społecznych i szerokiej grupie odbiorców ich pomysłów. To miejsce pozwalające publikować innowacyjne pomysły, szukać rozwiązań odpowiadających na wyzwania społeczne, z jakimi mierzą się różne organizacje oraz nawiązywać współpracę.

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Dorota Nowicka

Kierowniczka
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Kamila Łozińska

Dział Innowacji Społecznych