Social(i)Makers

Zakończony

INFORMUJEMY, że z końcem lipca 2020 r. zakończyliśmy prace w ramach projektu „Social(i)Makers”.

Głównym założeniem projektu „Social(i)Makers” było zbudowanie środowiska sprzyjającego rozwijaniu i upowszechnianiu wiedzy oraz narzędzi pozwalających wdrażać innowacje społeczne odpowiadające na aktualne kwestie społeczne i środowiskowe, wymagające nowego, nieszablonowego podejścia. W tym celu wdrożono szeroko zakrojone działania edukacyjne i komunikacyjne skierowane do potencjalnych interesariuszy innowacji społecznych, tj. instytucji finansowych, przedsiębiorców, decydentów i obywateli. 

Działania projektowe adresowane były do twórców innowacji społecznych, podmiotów komercyjnych zainteresowanych włączeniem innowacji społecznych do procesów biznesowych oraz instytucji publicznych szukających niestandardowych rozwiązań służących podniesieniu jakości usług oferowanych obywatelom.

Projekt wdrażany był dwuetapowo.

Etap pierwszy

Social Innovation Academy (realizowany w latach 2017-2019)

Działania zrealizowane:

Etap drugi

Social Innovation Skyrocket Lab (realizowany w latach 2019-2020)

Działania zrealizowane:

 • Warsztaty metodą world café organizowane w 7 krajach partnerskich
 • 7 hackathonów zorganizowanych w każdym partnerskim kraju. Polska edycja hackathonu – „Ethical Fashion Hackathon” dedykowana była wypracowaniu innowacji społecznych odpowiadających na wyzwania branży modowej
 • Konferencja „Do Business, Make Impact” skierowana do startup-ów, innowatorów społecznych i reprezentantów firm odpowiedzialnych społecznie, która była częścią cyklu konferencji organizowanych przez organizacje partnerskie.
 • Pilotażowe projekty w obszarze innowacji społecznych realizowane w 7 krajach partnerskich:
  • Innovation Sharing Approach, Polska
  • Diginclusion Hub, Austria
  • Scalerator, Niemcy
  • Innovative models for employment, Węgry
  • Social Impact Evaluation, Włochy
  • Open Future – entrepreneurial skills for young talents with disadvantaged background, Słowacja
  • Learning by doing – Słowenia
 • Ogłoszenie międzynarodowego konkursu „Be Social, Be Maker”
 • Uruchomienie platformy internetowej www.skyrocketplatform.eu – przestrzeni stworzonej z myślą o innowatorach społecznych i szerokiej grupie odbiorców ich pomysłów. To miejsce pozwalające publikować innowacyjne pomysły, szukać rozwiązań odpowiadających na wyzwania społeczne, z jakimi mierzą się różne organizacje oraz nawiązywać współpracę
 • Warsztat „Projektujemy przyszłość, czyli jak zapewnić rozwój innowacjom społecznym w Polsce”, który był częścią serii warsztatów Local Policy Focus Group organizowanych przez organizacje partnerskie. Wnioski z dyskusji posłużyły do stworzenia Local Action Plan – dokumentu, który w syntetyczny sposób odnosi się do szans rozwoju innowacji społecznych w Polsce
 • 3 międzynarodowe warsztaty organizowane w ramach projektu Social(i)Makers – „The importance of impact management”, „Transnational collaboration among social entrepreneurs”„Education for social innovation”. Wnioski zebrane podczas wydarzeń posłużyły do zdefiniowania ponadnarodowej strategii wspierania innowacji społecznych w Europie Środkowej.
Informacje dodatkowe

Projekt realizowany był przez organizacje partnerskie z 7 krajów Europy Środkowej – Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch. Partnerstwo projektu:

 1. Democenter-Sipe Foundation (lider projektu) https://www.democentersipe.it/
 2. Union of Municipalities of the Ceramic District https://www.distrettoceramico.mo.it/
 3. Roots of Impact GmbH http://www.roots-of-impact.org/
 4. Social Impact GmbH https://socialimpact.eu/
 5. ZSI GmbH – Centre for Social Innovation https://www.zsi.at/
 6. Pontis Foundation https://www.nadaciapontis.sk/en/
 7. Fundacja Fundusz Współpracy www.cofund.org.pl
 8. Regional Centre of Social Policy in Poznan http://rops.poznan.pl/
 9. IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. For the Development of the Industry https://ifka.hu/
 10. Budapest Chamber of Commerce and Industry https://www.bkik.hu/hu/
 11. Economic Institute Maribor, Economic Research and Entrepreneurship Ltd.
 12. Association of Municipalities and Towns of Slovenia https://skupnostobcin.si/
 13. arbeit plus – Social Integration Enterprises Austria https://arbeitplus.at/

 


Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2020 r.

Budżet: ponad 3 600 000 EUR

Strona www: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek

 


 

Kamila Łozińska

Specjalistka
Projekty: CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek