Social(i)Makers

Trwający

Na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach priorytetu 1: Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive” programu Interreg Central Europe, znalazł się projekt “Social(i)Makers”.

Fundacja Fundusz Współpracy będzie jego współrealizatorem.

W projekcie udział bierze 19 organizacji z 7 krajów tj. Austria, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Słowacja, Słowenia.

Budżet projektu to ponad 3 600 000 EUR, a okres realizacji został zaplanowany na 3 lata.

Liderem partnerstwa jest włoska organizacja Democenter Foundation (Innovation Centre).

Projekt ma na celu wspieranie krajów Europy Środkowej w rozwoju innowacji społecznych poprzez działania edukacyjne kierowane do potencjalnych uczestników i twórców innowacji tj: inwestorów, przedsiębiorców, administracji publicznej i zwykłych obywateli.

W projekcie wykorzystane zostaną narzędzia stosowane w strategiach inteligentnych specjalizacji do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych.

Projekt zakłada stworzenie ponadnarodowego programu edukacyjnego, którego celem będzie kształcenie innowatorów w ramach Akademii Projektowania Innowacji Społecznych. Przy wykorzystaniu nowatorskiego pakietu narzędzi i metod, uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć i wdrażać innowacyjne przedsięwzięcia, a także jak kreować tzw. inwestycje wpływu społecznego (impact investing), biznes społeczny, politykę dot. innowacji społecznych i zaangażowanie społeczne. Nabyte umiejętności będą testowane w praktyce, poprzez zainicjowanie działań pilotażowych w skali lokalnej i ponadnarodowej. Wynikiem tego będzie utworzenie ponadnarodowego środowiska innowatorów społecznych w Europie Środkowej.

Osoby związane z tym projektem

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych