Social(i)Makers

Trwający

Od sierpnia 2017 r. Fundacja Fundusz Współpracy uczestniczy w projekcie „Social(i)Makers”. Jest to projekt realizowany w ramach priorytetu 1: “Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive” programu Interreg Central Europe.

W projekt zaangażowanych jest 19 partnerów (organizacji) z 7 krajów – Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch. Liderem projektu jest włoska organizacja  Democenter Foundation (Innovation Centre).

Budżet projektu to ponad 3 600 000 EUR, a czas realizacji 3 lata – do lipca 2020 r.

Pełny tytuł projektu brzmi: „Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe”. Projekt ma na celu stworzenie w krajach Europy Środkowej środowiska sprzyjającego rozwijaniu innowacji społecznych. Ma to zostać osiągnięte w nieszablonowy sposób – poprzez szeroko zakrojoną edukację wszystkich potencjalnych interesariuszy innowacji społecznych – instytucji finansowych, przedsiębiorców, decydentów i obywateli. Każda z tych grup ma swoją określoną rolę w procesie tworzenia innowacji społecznych i musi znać zasady współpracy z pozostałymi interesariuszami. Wtedy możliwe będzie stworzenie efektywnego systemu projektowania i wdrażania innowacji społecznych w danym kraju oraz na polu międzynarodowym.

Informacje dodatkowe

Ambitny cel projektu ma zostać osiągnięty dzięki wprowadzeniu międzynarodowego 2-etapowego programu edukacyjnego "Social (i) Makers Launchpad". Program ma szkolić interesariuszy we wspólnym projektowaniu i wdrażaniu skutecznych i zrównoważonych inicjatyw z dziedziny innowacji społecznych. W ramach "Social Innovation Design Academy” uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie narzędzia i metody mogą wykorzystywać do realizacji swoich projektów ("Social Innovation Design Toolbox ") oraz kogo (jakich interesariuszy) warto w projekt zaangażować. Duży nacisk położony będzie na wykorzystanie tzw. impact investing, czyli inwestycji uwzględniających pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy. Cenni interesariusze to przedstawiciele biznesu, osoby decydujące o kierunkach polityk i strategii dot. innowacji społecznych oraz społeczeństwo – obywatele, którzy mogą zostać zaangażowani do projektu na różnych etapach i w różny sposób.

Nabyta przez uczestników szkoleń wiedza i umiejętności zostaną sprawdzone i przećwiczone w drugiej fazie edukacji w ramach "Social Innovation Skyrocket Lab". W tej części pomysły uczestników na krajowe i międzynarodowe projekty z dziedziny innowacji społecznych zostaną zrealizowane jako projekty pilotażowe programu Social(i)Makers. Wszelkie działania realizacyjne będą wspomagane i koordynowane za pośrednictwem „On-line Social Innovation Skyrocket Platform”

Projekt Social(i)Makers doprowadzi do uzyskania puli narzędzi edukacyjnych, technicznych i doradczych w dziedzinie wdrażania innowacji społecznych oraz (mamy nadzieję) do powstania międzynarodowej społeczności innowatorów społecznych (Social(i)Makers), która w przyszłości będzie się rozrastać dzięki opracowanej przez partnerów projektu długofalowej strategii budowania potencjału innowacji społecznych w Europie Środkowej.

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Dorota Nowicka

Kierowniczka
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Kamila Łozińska

Dział Innowacji Społecznych