Raport Startupy Pozytywnego Wpływu 2020

Dodano: 2020-07-03

Wspieramy startupy pozytywnego wpływu - tak deklaruje kierowniczka naszego Działu Innowacji Społecznych, Dorota Nowicka.

Zapraszamy Was do artukułu, który opublikowany został w tegorocznej edycji Raportu "Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna", wydanego przez Koźmiński Business Hub w partnerstwie z Orange, BNP Paribas i SAMSUNG.

 

-

Tegoroczny raport i ranking Startupów Pozytywnego Wpływu po raz kolejny jest okazją, by na chwilę popatrzeć na biznes nieco inaczej. Z roku na rok, coraz wyraźniej ugruntowuje się nowy rodzaj przedsiębiorczości z wyraźnym, pozytywnym wpływem na środowisko i ludzi (pracowników, klientów, społeczności). Coraz częściej możemy przeczytać lub usłyszeć o nowatorskich firmach z impaktem społecznym.

Szukając określeń definiujących startupy pozytywnego wpływu, budowaliśmy narrację wokół słowa „nowe”. Nowe modele biznesowe, nowe produkty tworzone z troską o wpływ na środowisko, nowa grupa konsumentów bardziej świadoma podejmowanych wyborów. Na naszych oczach tworzył się nowy, lepszy rynek.

Dziś znowu stajemy przed czymś, co jest dla nas nowe – zmiany jakie są konsekwencją pandemii koronawirusa. Rzeczywistość, którą powoli oswajamy, wymaga od nas, abyśmy na nowo przemyśleli kwestie zasadnicze: na czym polega odpowiedzialność firmy i jak bardzo jest ona zaszyta w jej DNA. To czas trudnych decyzji biznesowych, ale też czas do sprawdzenia, w jakiej kondycji jest firma – czy jest autentyczna w swoich deklaracjach i zasadach, które przyjęła za filary działalności. Pandemia budzi lęk o zdrowie nasze i naszych bliskich, ale też nieubłaganie kieruje uwagę na gospodarkę. Najbliższa przyszłość pokaże, ile startupów pozytywnego wpływu i w jakim stanie będzie dalej funkcjonować na rynku. Czy będą powstawały kolejne? Czy pomimo wszelkich trud- ności nadal będziemy obserwować rozwój właśnie takiej przedsiębiorczości, gdzie „business is not only for business”?

Coraz więcej mówimy o nowej przedsiębiorczości „dobrego śladu”. Lubimy dowiadywać się o nowych firmach, które zakładają działalność w oparciu o naprawdę szlachetne idee i wymagania także wobec samych siebie. Cieszy nas czyjaś wrażliwość i odpowiedzialność. Pewnie jeszcze bardziej będziemy chcieli jej doświadczać ze stro- ny biznesu w rzeczywistości po pandemii. Jednakże nawet przy największych chęciach i dobrej woli przedsiębiorców, nie będą mieli oni możliwości rozwoju firm bez nas – klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Warto zdawać sobie sprawę, że jesteśmy „systemem naczyń połączonych”. To klienci, którzy są świadomi swoich wyborów i biorą za nie odpowiedzialność, mogą mieć największy wpływ na to, czy dany startup pozytywnego wpływu będzie rozwijał się czy też nie.

Decyzje zakupowe są siłą rynku. Założenia te staraliśmy się wykorzystać budując platformę www.dobryrynek.pl dedykowaną firmom z pozytywnym wpływem. Pomysł, będący efektem wielu rozmów z ludźmi będącymi blisko „dużego biznesu” i obserwacji małej, pozytywnej przedsiębiorczości, powstał już kilka lat temu, ale dziś jest aktualny bardziej niż kiedykolwiek. Idea Dobrego Rynku zrodziła się z przekonania, że każdy zakup lub usługa zamówiona w firmie z pozytywnym wpływem społecznym wzmacnia jej pozycję na rynku, zwiększa szansę na rozwój, a w dalszej perspektywie zmienia sam rynek.

Platforma promuje firmy, dla których odpowiedzialność jest filarem działalności. Wspiera te firmy, których właściciele patrzą na swoją działalność w szerszym kontekście, a poza samym produktem oferują klientom dodatkową wartość, np. dokładając starań o ograniczenie odpadów, współpracują z organizacjami, dla których są one tworzywem do upcyclingu, czy też dbając, by opakowania były biodegradowalne, działają na rzecz grup defaworyzowanych, wspierają imigrantów czy osoby z niepełnosprawnościami.

Innowacje społeczne

Przez ostatnie lata obserwowaliśmy rosnący rynek startupów pozytywnego wpływu, ale obecna sytuacja, która jest hamulcem dla znacznej części rynku, dla mikroprzedsiębiorców jest szczególnie trudnym testem. Tym, co możemy zaoferować startupom w ramach Dobrego Rynku, jest darmowa przestrzeń do promowania ich oferty i wsparcie komunikacyjne. Naszym celem jest skupienie w jednym miejscu firm-dostawców mających pozytywny wpływ społeczny, ułatwiając tym samym dotarcie do nich potencjalnym klientom, zarówno biznesowym, jak i indywidualnym.

DobryRynek.pl jest narzędziem, które oddajemy startupom, nie pobierając żadnych opłat. Startupy pozytywnego wpływu to nowe i małe firmy. Warto jednak podkreślić, że mimo to wiele z nich od samego początku oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania. Ich produkty mają innowacyjny wymiar – są odpowiedzią na problemy z jakimi mierzy się społeczeństwo lub wybrane grupy. Próbując scharakteryzować startupy, często myślimy o nich jak o innowatorach społecznych. Podczas jednej z ostatnich rozmów w zespole – Dziale Innowacji Społecznych FFW, zadaliśmy sobie pytanie, jak dziś rozumiemy innowacje społeczne i co zmieni- ło się w naszym rozumieniu innowacji, od kiedy w 2015 roku uruchomiliśmy portal www.przestrzeninnowacji.pl.

Okazuje się, że naszą uwagę niezmiennie kierujemy w stronę rozwiązań wykorzystujących technoogię, a zmiana jaką zauważamy leży w samej naturze innowacji. Technologia coraz częściej staje się nieodłącznym elementem innowacji społecznych. To np. spersonalizowane protezy rąk drukowane na drukarkach 3D, terapia dzieci ze spektrum autyzmu wykorzystująca technologię VR czy aplikacja łącząca wolontariuszy i osoby zależne, potrzebujące pomocy przy codziennych czynnościach. Przestrzeninnowacji.pl gromadzi przykłady z Polski i ze świata, ale to także narzędzie do promocji startuppów pozytywnego wpływu i rozwiązań, które oferują.

Startupy pozytywnego wpływu coraz częściej w poszukiwaniu partnerów biznesowych, inwestorów i nowych odbiorców są też otwarte na współpracę zagraniczną. Dla takich organizacji stworzyliśmy platformę www.Skyrocketplatform.eu. To miejsce dedykowane interesariuszom innowacji społecznych: samym innowatorom, firmom zainteresowanym włączeniem innowacji do ich procesów biznesowych i innym podmiotom, które chcą wdrożyć innowacje do swojej codziennej praktyki. Na platformie startupy pozytywnego wpływu mogą przedstawić swoją organizację, zaprezentować potencjalnym odbiorcom innowację i nawiązać kontakty z podmiotami z innych krajów europejskich.

Założyciele startupów pozytywnego wpływu to nie tylko dostawcy, którzy kierują się w swoich działaniach misją, ale to pracodawcy zaszczepiający te wartości wśród swoich pracowników i dostawców. Jeśli chcemy aby startupy pozytywnego wpływu stawały się trwałym modelem nowej przedsiębiorczości, warto je czynnie wspierać.

Mam nadzieję, że działania Fundacji Fundusz Współpracy będą przyczyniały się do rozbudowy systemu wsparcia dla startupów pozytywnego wpływu i umacniania ich pozycji na rynku. W ten sposób biznes i my - indywidualni konsumenci, będziemy mogli korzystać z ich oferty i dokonywać wyborów, również pozostawiając „dobry ślad”.

_

 Artykuł został opublikowany w "Raport Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna", s. 77
Pełen Raport do ściągnięcia tutaj http://raportspw.kozminskihub.com